NIK/Rynek Zdrowia | 09-03-2021 15:45

NIK o kształceniu cudzoziemców na polskich uczelniach: kierunek lekarski na pierwszym miejscu

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o kształceniu cudzoziemców na polskich uczelniach. Studiuje ich u nas coraz więcej.

Na zdjęciu Centrum Dydaktyczne SUM. FOT. Arch. PTWP

  • Polska ma jeden z najniższych wskaźników umiędzynarodowienia uczelni wśród krajów OECD
  • NIK ocenia, że mało realne jest osiągnięcie w roku 2021 zaplanowanej liczby 100 tys. studiujących cudzoziemców

W roku akademickim 2019 - 2020  studiowało na polskich uczelniach ponad 77 tys. osób. Od roku akademickiego 2016-2017 liczba studentów cudzoziemców wzrosła o 27 proc.

Pod koniec roku 2019 r. najwięcej zagranicznych studentów pochodziło z Ukrainy (38,5 tys. osób), Białorusi (8,2 tys. osób), Indii (3,3 tys. osób), Norwegii, Chin, Niemiec (po 1,4 tys. osób).

Najbardziej popularnymi kierunkami studiów w roku akademickim 2019/2020 były: kierunek lekarski (7,4 tys. osób) zarządzanie (2,1 tys. osób), informatyka (1,7 tys. osób), stosunki międzynarodowe (1,2 tys. osób) i kierunek lekarsko-dentystyczny (1,1 tys. osób).

W ocenie NIK nierealne jest natomiast osiągnięcie w 2021 roku liczby 100 tys. studentów cudzoziemców na polskich uczelniach, a taki cel zawarto w "Wieloletnim planie współpracy z zagranicą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego".

Co prawda w latach akademickich 2016/2017 - 2019/2020 liczba studentów cudzoziemców wzrosła, ale jedynie o 16,3 tys. osób, przy czym w latach 2019-2020 liczba ta zwiększyła się zaledwie o 2,9 tys. osób. Nie bez znaczenia jest także stan epidemii COVID-19 oraz związane z nim ograniczenia, między innymi w przemieszczaniu się.

Więcej: nik.gov.pl