NIK/Rynek Zdrowia | 03-11-2020 13:36

NIK o finansowaniu badań: słaby nadzór NCN nad realizacją projektów

Narodowe Centrum Nauki w ciągu ośmiu lat przekazało blisko 7,5 mld zł na badania podstawowe. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że granty na projekty badawcze przyznawano w prawidłowy sposób, a nieprawidłowości występowały po stronie beneficjentów w toku ich realizacji.

Warszawska siedziba NIK Fot. strona internetowa

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na słabość nadzoru NCN nad realizacją projektów, gdyż nieprawidłowości nie zostały zidentyfikowane w trakcie ich oceny.

Podkreśla też brak wypracowanej metodologii oceny wpływu badań podstawowych na rozwój nauki polskiej, co w znacznej mierze utrudnia identyfikację warunków sprzyjających osiąganiu wybitnych efektów naukowych oraz podejmowanie kierunkowych decyzji w tym zakresie. Jednocześnie uniemożliwia to określenie w jakim stopniu wyniki badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki wpływają na rozwój nauki.

Więcej: nik.gov.pl