NIK krytycznie o Naukowym Centrum Badań i Rozwoju

Autor: NIK/Rynek Zdrowia • • 17 lutego 2021 17:23

Realizacja strategicznych programów badań naukowych w latach 2011-2020 przyczyniła się do rozwoju kadr naukowych, lecz nie wpłynęła istotnie na realizację celów polityki naukowej państwa - informuje Najwyższa Izba Kontroli.

NIK krytycznie o Naukowym Centrum Badań i Rozwoju
Realizacja strategicznych programów badań naukowych w latach 2011-2020 przyczyniła się do rozwoju kadr naukowych. Fot. NIK

Jak informuje NIK w swoim raporcie, Naukowe Centrum Badań i Rozwoju naruszało własne procedury wewnętrzne, a niekiedy też i przepisy prawa a Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie w pełni korzystał z przysługującego mu prawa nadzoru i ewaluacji.

Uchwalony w 2011 r. Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa wskazuje siedem strategicznych dla państwa kierunków badań naukowych i prac rozwojowych: 1) nowe technologie w zakresie energetyki, 2) choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, 3) zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne, 4) nowoczesne technologie materiałowe, 5) środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, 6) społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków, 7) bezpieczeństwo i obronność państwa.

Na tej podstawie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) przygotowało pięć strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED” (dalej: „STRATEGMED”), „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - BIOSTRATEG” (dalej: „BIOSTRATEG”), „Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG” (dalej: „TECHMATSTRATEG”), „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG” (dalej: „GOSPOSTRATEG”) oraz „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - INFOSTRATEG” (dalej: „INFOSTRATEG”).

Krajowy Program Badań (dalej: KPB) ma kierować środki na sfinansowanie najważniejszych dla kraju badań naukowych i prac rozwojowych. Łączny budżet programów strategicznych ogłoszonych podczas trwania kontroli NIK wyniósł 2,3 mld zł. Ponadto w latach 2011-2020 Centrum kontynuowało programy i projekty o charakterze strategicznym podjęte wcześniej i nieobjęte Krajowym Programem Badań.

Jak informuje NIK, aktualna pozostaje ocena z 2017 r., w świetle której cele i wskaźniki programu STRATEGMED zostały opracowane nieprawidłowo. NCBR nie zapewniło spójności celu głównego z celami szczegółowymi, wskutek czego, zdaniem NIK, osiągnięcie celu głównego programu STRATEGMED, tj. zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie jego wyników, będzie trudne lub niemożliwe.

Pełny raport: nik.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum