NFZ/Rynek Zdrowia | 08-12-2011 11:30

NFZ: nowa platforma informacyjno-szkoleniowa

NFZ informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. platforma informacyjno-szkoleniowa Funduszu nie będzie dostępna w dotychczasowej formie.

Spowodowane jest to zakończeniem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ", dzięki któremu ten portal powstał i był udostępniany.

W ramach realizowanego przez NFZ, nowego projektu szkoleniowego "Akademia NFZ" w przyszłym roku zostanie uruchomiona nowa wersja platformy, rozbudowana o dodatkowe moduły i szkolenia.

Będzie ona adresowana nie tylko do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, ale również do pacjentów. W nowym serwisie, poza ofertą szkoleń e-learningowych, zostaną udostępnione między innymi informacje związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz dotyczące praw przysługujących pacjentom.

Do czasu uruchomienia nowej platformy NFZ na bieżąco informować będzie o wszelkich aktualnych wydarzeniach i działaniach edukacyjno-szkoleniowych w specjalnie stworzonym, tymczasowym serwisie. 

Więcej: http://www.nfz.gov.pl