MAK, IFMSA/Rynek Zdrowia | 15-06-2017 16:08

Młodzi lekarze przygotowali ankietę dotyczącą kształcenia podyplomowego

Od kilku lat w środowisku lekarskim trwa dyskusja nad słusznością obecnej formy szkolenia specjalizacyjnego i jej wpływie na wzrost liczby młodych lekarzy wyjeżdżających z Polski. Wątpliwości budzi m.in. sposób rozdzielania miejsc rezydenckich.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

- Przemyślenia wymaga też kwalifikacja na miejsca specjalizacyjne, często uniemożliwiająca naukę w zakresie wymarzonej dziedziny, jak również rola uczelni w rzetelnym zapoznaniu studentów medycyny ze specyfiką specjalizacji - informuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
 
W celu zebrania opinii środowiska na powyższe tematy, a także przygotowania na ich podstawie wspólnego stanowiska i zaleceń dla decydentów w kształcenia podyplomowego lekarzy powstała ankieta dostępna na stronie: www.ankieta.ifmsa.pl

Ankietę przygotowały: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Komisja ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej.

Ankieta (anonimowa) jest skierowana do studentów medycyny, lekarzy stażystów i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.