Minister Kudrycka: nie będzie pracy habilitacyjnej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2009 14:06

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, przedstawiła podczas wtorkowej (10 lutego) konferencji prasowej założenia do nowelizacji dwóch ustaw: o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zmiany mają na celu przyspieszenie procedury awansu najzdolniejszych naukowców, przy zagwarantowaniu polskiej nauce najwyższej jakości.

Dlatego, kiedy nowe przepisy zostaną uchwalone, osoba ubiegająca się o habilitację nie będzie już musiała pisać pracy i jej bronić. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego (CKSTN) oceniać będzie jej dorobek, w tym zwłaszcza opublikowane wyniki badań, w których brała udział. Punkty będą przyznawane też np. za uzyskane patenty, znajomość języków obcych.

– Najważniejsza jest aktywność naukowa. Wszystkie inne dokonania będą miały mniejszą wagę – podkreśliła minister Kudrycka.

Zaznaczyła, iż szczegółowa "wycena" poszczególnych osiągnięć oraz publikacji będzie opracowana wkrótce i znajdzie się w rozporządzeniu wydanym po uchwaleniu ustawy. Habilitację łatwiej będzie też otrzymać naukowcom zagranicznym.

– Staramy się doprowadzić do większego otwarcia Polski na naukowców z zagranicy, również Polaków z zagranicy, przewidując pewną, jeszcze bardziej przyspieszoną procedurę uzyskiwania przez nich stopnia doktora habilitowanego na podstawie ich dorobku naukowego, który zdobyli za granicą – powiedziała minister.

Z tej uproszczonej, trwającej maksymalnie miesiąc, procedury będą mogli skorzystać na wniosek rektora uczelni obcokrajowcy oraz obywatele polscy, którzy uzyskali stopień doktora za granicą i mieli status samodzielnego pracownika naukowego za granicą przez co najmniej pięć lat. Ponadto, rektor będzie mógł osobę spełniającą te warunki zatrudnić na stanowisku profesora nadzwyczajnego bez konsultacji z CKSTN.

Resort nauki liczy też na to, że nowe przepisy będą służyły rzetelności procesu nadawania stopni naukowych, czyli habilitacji i doktoratów. W procesie przyznawania habilitacji większą rolę mają odgrywać powołani przez CKSTN eksperci, a mniejszą niż dotychczas, rada macierzystego wydziału kandydata.

– Ważne jest też, aby CKSTN pracowała w sposób przejrzysty bez jakichkolwiek konfliktów interesów, a także, aby skład komisji był kadencyjny i zmieniał się po połowie odbytej kadencji – powiedziała minister Kudrycka.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum