Maciej Hamankiewicz odnosi się do oświadczenia rektora SUM

Autor: NRL/Rynek Zdrowia • • 11 kwietnia 2014 20:58

Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz w odpowiedzi na oświadczenie prof. Przemysława Jałowieckiego dotyczące uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu "homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji " na SUM przestrzega przed sytuacją, w której w ramach nabytej umiejętności stosowania leków homeopatycznych w leczeniu specjalistycznym adepci tych studiów będą podejmowali próby leczenia np. chorób nowotworowych produktami homeopatycznymi.

"Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, że słuchacz studiów podyplomowych z zakresu homeopatii uzyska m.in. umiejętność samodzielnego doboru leku homeopatycznego dla pacjenta oraz stosowania leków homeopatycznych w leczeniu specjalistycznym - oznacza to, że studia te adresowane są do lekarzy i lekarzy dentystów, pomimo że organizowane są na wydziale farmacji SUM. Jest to z całą stanowczością zbyt daleko idąca ingerencja w kompetencje wydziału lekarskiego, który powinien pełnić wiodącą rolę w kształceniu i lekarzy w zakresie metod i sposobów skutecznego leczenia chorych" - czytamy na stronie NIL.

"Z ogromnym niepokojem zastanawiam się, czy w ramach nabytej umiejętności stosowania leków homeopatycznych w leczeniu specjalistycznym - adepci studiów podyplomowych z zakresu homeopatii nie będą podejmować prób leczenia chorób w tym np. chorób nowotworowych produktami homeopatycznymi" - pisze Maciej Hamankiewicz.

Czytaj: Kontrowersje wokół studiów na kierunku homeopatia: rektor SUM odpowiada

I dodaje: "Rozumiem, że uczelnia wyższa jest miejscem do prezentowania różnych teorii i ścierania się wielu poglądów, ale podstawowym jej zadaniem jest nauczanie. Zatem wszelkie prowadzone debaty czy dyskusje powinny zmierzać, zwłaszcza w przypadku medycyny, w kierunku potwierdzenia lub zanegowania skuteczności danych metod postępowania".

Hamankiewicz ponownie apeluje o likwidację studiów podyplomowych z zakresu homeopatii lub takiej zmiany formuły tych studiów, aby ich adresatami byli farmaceuci, a zakres przekazywanych informacji nie obejmował materii leżących w kompetencji lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum