PAP/Rynek Zdrowia | 27-09-2018 17:41

MZ: są dodatkowe pieniądze na kształcenie pracowników medycznych

W czwartek (27 września) w Warszawie wiceminister Janusz Cieszyński podpisał 10 umów ze szkołami wyższymi, szpitalami, a także przedsiębiorcami, dotyczących m.in. doskonalenia zawodowego pracowników medycznych. Placówki na ten cel dostaną w sumie 24 mln zł.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Siedem umów dotyczyło doskonalenia w tzw. innych zawodach medycznych. Wśród nich ponad 1,2 mln zł otrzymał podnoszący kwalifikacje ratowników i dyspozytorów medycznych program "Na ratunek". W ramach programu przygotowanego przez firmę Na-Ratunek Przemysław Kaczmarek zostanie przeszkolonych 600 ratowników medycznych. Kształcenie ma być odpowiedzią na potrzebę stałego kształcenia wynikającą m.in. ze stale rozwijających się technologii medycznych.

Na ponad 2 mln zł opiewała umowa dotycząca programu podnoszenia kompetencji fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia. Przygotowany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów projekt obejmuje przeprowadzenie kursów w zakresie fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej i pulmonologiczno-kardiologicznej.

Kolejne umowy zostały podpisane w ramach programu "Wsparcie na starcie! - Program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa!". Wyższe szkoły zawodowe w Nysie i Zamościu otrzymają łącznie prawie 4,5 mln zł. W tych szkołach studenci oraz absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa skorzystają z programu wsparcia rozwoju i zatrudnienia. Chodzi o stypendia, szkolenia z komunikacji z pacjentem i wizyty studyjne w szpitalach. Dla absolwentów będą szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe i pomoc w zatrudnieniu.

Ponad 9 mln zł trafi na dofinansowanie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii w Kajetanach. Za te pieniądze zostanie tu stworzone i wyposażone Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych. Za fundusze uzyskane w ramach umowy centrum wykształci 800 lekarzy. Dzięki szkoleniom na nowoczesnych trenażerach i symulatorach lekarze mają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich przekazywanych w ramach programu Wiedza, Edukacja i Rozwój.

Cieszyński wyjaśnił, że w tym roku Ministerstwo Zdrowia uzyskało dodatkowo 240 mln zł z pieniędzy unijnych, które zostały przeznaczone głównie na inwestycje, program wsparcia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz inne projekty infrastrukturalne. - Znacząca pula tych środków zostanie rozdysponowana jeszcze w tym roku - zapewnił wiceminister.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało ponad 550 umów z różnymi podmiotami na kwotę ponad 3 mld zł.

Wojciech Kamiński (PAP)