RCL, MZ, KG/Rynek Zdrowia | 12-09-2018 19:18

MZ: projekt zmiany rozporządzenia ws. limitu przyjęć na studia medyczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; FOT. SUM (zdjęcie ilustracyjne)

Projektowane rozporządzenie uwzględnia wniosek Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski oraz wniosek Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach o przyznanie limitu przyjęć na kierunek lekarski w roku akademickim 2018/2019.

Chodzi o zwiększenie limitu przyjęć dla CM UMK o 48 miejsc na kierunek lekarski - na studia realizowane w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz przyznanie limitu przyjęć dla WST o 80 miejsc w formie stacjonarnej w języku polskim (dla obywateli polskich i obywateli krajów członkowskich UE) oraz o 10 miejsc - w formie niestacjonarnej w języku polskim ( dla obywateli krajów spoza UE).

- Zakłada się, że projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy, przez zwiększenie liczby absolwentów kierunku lekarskiego, z uwagi na projektowane zwiększenie limitu miejsc na ww. kierunku studiów - informuje resort zdrowia w ocenie skutków regulacji (OSR).

Szczegóły: legislacja.rcl.gov.pl