MZ: projekt rozporządzenia ws. programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Autor: rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 19 grudnia 2018 19:43

Minister zdrowia określił ramowy program kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej obejmujący założenia organizacyjno-programowe, plan nauczania zawierający rozkład zajęć, wykaz umiejętności i treści nauczania oraz warunki ukończenia kursu, uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W projekcie rozporządzenia opublikowanym 19 grudnia wskazano, że zgodnie z art. 6 ustawy z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), docelowo lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej.

Oprócz tego lekarzem poz jest także lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednakże pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Dla lekarzy tych specjalizacji obowiązek posiadania odbytego kursu będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 r., a odbycie takiego kursu będzie dotyczyć lekarzy, którzy zostali zatrudnieni w poz po 29 września 2007 r. oraz nie odbyli dotychczas takiego kursu.

Lekarze posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych zatrudnieni w poz, utrzymają status lekarza poz do 30 grudnia 2024 r., bowiem ustawa nie przewiduje po tym terminie ich zatrudniania.

Czytaj: www.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum