MZ o liczbie miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów w postępowaniu jesiennym

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 11 października 2017 08:57

Ministerstwo stwierdza na swojej stronie internetowej, że rezydentura to uprzywilejowany tryb odbywania specjalizacji. Zapewnia rezydentom szczególne prawa, które określa ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie specjalizacyjne. Koszty rezydentur są pokrywane ze środków publicznych.

MZ o liczbie miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów w postępowaniu jesiennym
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W najbliższym jesiennym postępowaniu kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2017 r.) minister zdrowia przyznał 4097 rezydentur, w tym 1644 rezydentury w dziedzinach priorytetowych.

Rezydentury zostały przyznane według poniższych kryteriów.

W dziedzinach, na które jest największe zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów tj.: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, psychiatria - przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

W dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”, tj.: onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna, chirurgia onkologiczna, patomorfologia, hematologia, geriatria, ortopedia i traumatologia, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna - przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

W dziedzinach priorytetowych nieuwzględnionych w pkt. 2, tj.: anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, stomatologia dziecięca - przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

We wszystkich dziedzinach stomatologicznych, tj.: chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, stomatologia zachowawcza z endodoncją, chirurgia szczękowo-twarzowa - przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

W dziedzinach, w których zgodnie ze Szpitalnymi Mapami Potrzeb są największe braki kadrowe, tj.: gastroenterologia dziecięca, neuropatologia, kardiologia dziecięca, medycyna morska i tropikalna medycyna lotnicza, immunologia kliniczna, farmakologia kliniczna, toksykologia kliniczna, genetyka kliniczna, mikrobiologia lekarska, otorynolaryngologia, medycyna sądowa - przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

W pozostałych dziedzinach medycyny przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 40% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów. Liczba miejsc rezydenckich przyznanych przez ministra zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycyny dla lekarzy i lekarzy-dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne po postępowaniu kwalifikacyjnym 1-31 października 2017 r., została ogłoszona również za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Liczba miejsc dla specjalizacji: epidemiologia, zdrowie publiczne i chirurgia szczękowo-twarzowa jest łączna dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej: www.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum