Lwów: prof. Andrzej Książek z tytułem doktora honoris causa

Autor: JJ/Rynek Zdrowia • • 19 listopada 2010 10:16

Senat Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniły Halickiego we Lwowie, nadając tytuł doktora honoris causa profesorowi Andrzejowi Książkowi, rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, docenił jego osiągnięcia naukowe oraz jego wkład we współpracę pomiędzy uczelniami.

Uhonorowany tym zaszczytnym wyróżnieniem profesor Książek znalazł się w gronie między innymi takich znakomitości, którym lwowska uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa, jak Stanisław Lem, Zbigniew Religa czy Jerzy Sadowski.

Prof. Książek ma 65 lat, od 2005 r. stoi na czele UM w Lublinie, od 1982 r. kieruje Kliniką Nefrologii, opublikował łącznie 349 prac naukowych, które 565-krotnie zacytowano w piśmiennictwie światowym.

Lubelski Uniwersytet Medyczny od lat rozwija współpracę i utrzymuje ożywione kontakty naukowe z Uniwersytetem im. Daniły Halickiego w dziedzinie biochemii, chirurgii, hematoonkologii, okulistyki, stomatologii. W ciągu kilku lat powstało wiele wartościowych publikacji naukowych omawiających wyniki wspólnych badań.

Uczelnia zawarła ostatnio kolejną umowę z ukraińską uczelnią, która przewiduje dalszą realizację wspólnych projektów badawczych, a także współpracę transgraniczną w sferze nauki. Formy wzajemnie korzystnych kontaktów na płaszczyźnie klinicznej, naukowej i edukacyjnej z udziałem katedr, zakładów i klinik lubelskiego Uniwersytetu Medycznego przewidują m.in. wymianę myśli naukowej, kadry i studentów. Uczelnia w najbliższym czasie będzie aplikować o grant unijny, który pozwoli zintensyfikować dotychczasową współpracę.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum