Lublin: telemedycyna na UMCS

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 12 maja 2011 18:33

Nowe interdycyplinarne specjalności studiów m.in. telemedycyna oraz wyposażenie laboratoriów w nowoczesny sprzęt - to efekty programu realizowanego na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Lublin: telemedycyna na UMCS
Na projekt zatytułowany "Programowa i strukturalna reforma kształcenia na wydziale Mat-Fiz-Inf" UMCS otrzymał 11 mln zł z unijnych funduszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt, realizowany od 2010 r., służy uzyskaniu przez absolwentów takiego wykształcenia, które ułatwi im znalezienie zatrudnienia.

Często słyszy się zarzuty, że wykształcenie młodzieży wchodzącej na rynek pracy jest zbyt akademickie, czyli, że daje ono wprawdzie ogromną wiedzę, ale trzeba sporo czasu na wdrożenie takiego absolwenta, aby stał się on pełnowartościowym pracownikiem. Rynek pracy nie jest cierpliwy, trzeba więc pomóc tym młodym ludziom na tym rynku się odnajdywać - powiedziała koordynator projektu, za-ca dyrektora Instytutu Fizyki UMCS dr Bożena Jasińska.

Służyć temu mają nowe specjalności i specjalizacje studiów. Na kierunku matematyka taką nową specjalizacją jest biomatematyka. Jest to interdyscyplinarna dziedzina zajmująca się rozwojem i zastosowaniem metod matematycznych na potrzeby biologii, medycyny, weterynarii, ekologii ale też socjologii i psychologii.

Studenci uzyskują tu umiejętności matematycznego opisywania zjawisk przyrodniczych lub społecznych, czy tworzenia różnych modeli potrzebnych w biologii, medycynie lub genetyce.

Studenci na kierunku fizyka mogą natomiast wybierać między kilkoma nowymi specjalnościami. Są to m.in. energetyka jądrowa, techniki materiałowe (obejmująca też wiedzę z zakresu nanotechnologii), komputerowe sterowanie układami pomiarowymi czy też specjalizację z zawodów okołomedycznych - optometria, zastosowanie metod jądrowych w diagnostyce i terapii.

Trzy nowe specjalności utworzono dla studentów informatyki. Mogą oni specjalizować się m.in. w zakresie informatyki medycznej i telemedycyny, czyli dziedziny wiedzy umożliwiającej świadczenie usług medycznych na odległość, np. przesyłanie obrazów z badań i diagnozowanie chorych. Pozostałe specjalności to techniki multimedialne i grafika komputerowa oraz stacjonarne i mobilne sieci komputerów.

Studenci nowych specjalności odbywają też różne praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach wykorzystujących wiedzę z tych dziedzin nauki. Zaplanowano także wyjazdy studyjne i praktyki w innych ośrodkach naukowych w kraju. Staże i specjalistyczne szkolenia odbywają też pracownicy naukowi.

Laboratoria na wydziale wyposażone zostały w specjalistyczną aparaturę min. zestawy od EKG, USG, EEG, spektometry scyntylacyjne i półprzewodnikowe. Nowoczesny sprzęt zakupiono do pracowni fizyki jądrowej, biofizyki, optyki a także do serwerowni komputerów dużych mocy.

Poza tym w ramach projektu uczelnie organizuje szkolenia informatyczne dla pracowników różnych instytucji. Trwają one przez jeden semestr, zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele. Każdy z kursów dotyczy jednego zagadnienia np. audytu bezpieczeństwa systemów IT czy nauki programowania obiektowego w języku Java. Od początku 2010 r. w szkoleniach wzięło udział ok. 180 osób. Podobna liczba uczestników ma wziąć udział szkoleniach w roku 2011.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum