×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Kształcenie ustawiczne techników analityki medycznej. Dziś przepisy weszły w życie

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia12 kwietnia 2023 07:50

11 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium.

Kształcenie ustawiczne techników analityki medycznej. Dziś przepisy weszły w życie
Weszły w życie przepisy dotyczące kształcenia ustawicznego techników analityki medycznej. Fot. Shutterstock
 • Głównym celem rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć naukowych – podano w uzasadnieniu
 • Przepisy ujęte w rozporządzeniu są skierowane do osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna, osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach przydatnych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej
 • Jak wskazano w rozporządzeniu, wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie rozliczeniowym 100 punktów edukacyjnych za udział w poszczególnych formach ustawicznego rozwoju zawodowego

Kształcenie ustawiczne dla techników analityki medycznej

11 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium.

W rozporządzeniu ujęto, że ustawiczny rozwój zawodowy jest realizowany w następujących formach:

 • udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium lub ćwiczeń, zakończonym testem;
 • udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem;
 • udział w kursie odbywanym w ramach szkolenia specjalizacyjnego;
 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie dyscyplin: biologia medyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości lub nauki prawne;
 • uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • samokształcenie:

a. uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera po ukończeniu studiów na kierunkach związanych z kształceniem w zakresach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego po ukończeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodów diagnosty laboratoryjnego, lekarza i farmaceuty,

b. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

c. udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym stowarzyszenia zawodowego, towarzystwa naukowego lub Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

d. udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

e. przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

f. opublikowanie jako autor albo współautor:

 • książki naukowej,
 • książki popularnonaukowej,
 • rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
 • artykułu naukowego,
 • artykułu popularnonaukowego,
 • programu multimedialnego,

g. tłumaczenie:

 •            książki naukowej lub popularnonaukowej,
 •            rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
 •            artykułu naukowego lub popularnonaukowego,
 •            programu multimedialnego,

h. przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,

i. przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia kursów, o których mowa w pkt 1–3.

Wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega - jak opisano - na uzyskaniu w okresie rozliczeniowym 100 punktów edukacyjnych.

Nowe zasady dla techników analityki medycznej potwierdzone

Z rozporządzenia wynika, że pierwszy okres rozliczeniowy doskonalenia zawodowego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wskazana osoba rozpoczęła wykonywanie określonych czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej.

Warto podkreślić, że dotychczasowe przepisy nie nakładały na techników analityki medycznej, osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna i osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach przydatnych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej prawa, obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego. W związku z tym dla tych osób pierwszy okres rozliczeniowy doskonalenia zawodowego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Dokument wszedł w życie 12 kwietnia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze