Kredyty na studia medyczne. Karencja 12 lat, 20 tys. zł na semestr i możliwość umorzenia

Autor: Katarzyna Mieczkowska • Źródło: Rynek Zdrowia13 lipca 2022 14:00

Od 1 kwietnia obowiązują nowe regulacje w sprawie kredytów na studia medyczne. Dziś podpisano umowę międzybankową w tej sprawie. Wnioski o kredyt za rok akademicki 2021/2022 można składać od 18 lipca do 30 września. Na opłacenie jednego semestru będzie przysługiwała kwota nawet 20 tys. złotych. Pod pewnymi warunkami kredyty będą umarzane.

Kredyty na studia medyczne. Karencja 12 lat, 20 tys. zł na semestr i możliwość umorzenia
Studenci medycyny będą mogli skorzystac zpreferencyjnych kredytów. PAP/Aleksander Koźmiński
 • 13 lipca została podpisana umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego reprezentowanym przez prezes Beatę Daszyńską-Muzyczkę a bankiem Pekao SA reprezentowanym przez prezesa Leszka Skibę
 • Umowa dotyczy transferu środków w ramach kredytów studenckich na studia medyczne w naszym kraju
 • Operatorem finansowym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast bezpośrednim kredytodawcą bank Pekao SA
 • Wszystko dzieje się pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia
 • Przypomnijmy, 1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie kredytów na studia medyczne
 • Dokument reguluje m.in. sposób i terminy składania wniosków o kredyt, tryb wypłaty i spłaty oraz umarzania zobowiązań
 • Kredyt na studia medyczne będzie wypłacany nie później niż terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów
 • Wniosek o kredyt na studia medyczne obejmujący rok akademicki 2021/2022 można składać do 30 września 2022 roku, w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów

Długa karencja i maksymalnie 20 tys. zł na semestr

Podczas dzisiejszej konferencji Ministerstwa Zdrowia prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka poinformowała, że BGK będzie "operatorem, czyli bankiem na drugim poziomie jako gwarant i ten, który zabezpiecza te kredyty".

- Kredyty będą udzielane przez banki komercyjne - dodała. - Pierwszym bankiem, który będzie realizował możliwości skorzystania z kredytów dla młodych, ambitnych, a przede wszystkim ludzi z pasją - bo trzeba mieć pasję, żeby studiować tak wiele lat na bardzo trudnych studiach medycznych i potem realizować swoje pasje już w życiu zawodowym - jest Pekao SA - zaznaczyła.

O warunkach udzielania kredytu na studia medyczne opowiedział prezes banku Pekao SA Leszek Skiba. To właśnie jego bank jest jednym z banków komercyjnych, które będą udzielać takich kredytów. 

Poinformował, że już od 18 lipca do końca września będzie można złożyć wniosek o maksymalnie 18 tys. zł na pokrycie wszystkich kosztów związanych z opłatą za studiowanie w minionym semestrze - 2021/2022. Rozpoczyna się zatem finansowanie wstecz, a później na każdy semestr banki będą udzielać kredytów do 20 tys. zł. na pokrycie kosztów studiów.

- To okazja do tego, żeby studiować "za darmo" - dodał Skiba.

Aby móc ubiegać się o kredyt, należy złożyć odpowiednie zaświadczenie i okazać dowód osobisty. Zdjęte są wszystkie obostrzenia typowe dla zwykłych kredytów, w tym zaświadczenie o dochodach.

W przypadku kredytu dla studentów studiów medycznych Bank Gospodarstwa Krajowego jest gwarantem: student może być niezdolny do otrzymania normalnego kredytu, ale, jak zaznaczył Skiba, dzięki wsparciu BGK i gwarancji ze strony BGK ten kredyt dostanie.

Na okres kredytowania, który pokrywa maksymalnie 6 lat studiów, zakładane jest maksymalnie do 12 lat karencji - to okres pracy w zawodzie, podczas którego nie trzeba płacić za kredyt.

Wówczas medyk ma możliwość odpracowania i umorzenia tzaciągniętej pozyczki. Skiba dodał, że dla tych studentów, którzy nie zdecydują się na pracę w polskiej służbie zdrowia, też jest taka możliwość: wtedy z kolei czas na spłacenie kredytu następuje po 18 latach pracy. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 30 lat.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz doprecyzował, że kredyt zakłada 12 lat karencji, "w tym czasie 10 lat pracy na rzecz publicznej służby zdrowia", które "umożliwiają odstąpienie od spłaty kredytu czyli umorzenie tego kredytu".

Studentów medycyny jest teraz więcej

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił natomiast, że rozwiązanie, które studentom kierunków lekarskich dzisiaj proponuje resort, "wpisuje się tak naprawdę w całą gamę instrumentów", które MZ przygotowało pod kątem zwiększenia kadry lekarskiej w Polsce.

- Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się polski system opieki zdrowotnej, jest brak specjalistów, brak personelu. Od kilku lat realizujemy konsekwentnie politykę zwiększania liczby studentów na kierunkach lekarskich - dodał.

- W tym roku, porównując to z rokiem 2015, mamy o ponad 8 tys. więcej studiujących potencjalnych lekarzy. Jeżeli chodzi o nabory na pierwszy rok, to w porównaniu z tym rokiem zwiększyliśmy liczbę na pierwszym roku możliwych studentów o ponad 3 tysiące. To skutkuje stale zwiększającą się liczbą studentów - kontynuował minister.

Dodał, że "to nie jest jedyne rozwiązanie, bo kształcenie jest procesem długoterminowym, jest procesem, który trwa wiele lat".

- Szczególnie w przypadku medycyny, jeżeli weźmiemy pod uwagę zarówno studia, jak i staż, specjalizację, to często mówimy o okresie wielo, wieloletnim, prawie dziesięcioletnim, zanim absolwent będzie w pełni mógł funkcjonować w systemie opieki zdrowotnej - przyznał Niedzielski.

- Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na studiowanie na kierunkach medycznych, jest pewna grupa potencjalnych studentów, którzy otrzymują stosunkowo wysokie punktacje na maturach, ale nie takie, które pozwalają dostać się na studia dzienne - otrzymują takie liczby punktów, które ewentualnie są powyżej akceptowanych na studiach płatnych, studiach niestacjonarnych i pod tym względem celujemy w tę grupę ludzi, która jest stosunkowo mniej zamożna. Chcemy pomóc zdolnym, młodym Polakom w tym, żeby mieli możliwość studiowania - tłumaczył minister.

Kredyt na studia medyczne. Kiedy złożyć wniosek? 

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie kredytów na studia medyczne, regulującym nowe terminy i sposób składania wniosków, elementy umowy, tryb wypłaty i spłaty oraz umarzania zobowiązań, wniosek o kredyt na studia medyczne obejmujący rok akademicki 2021/2022 można składać do 30 września 2022 roku.

Dokument może zostać złożony w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów, w postaci elektronicznej - za pośrednictwem  systemu teleinformatycznego, jak i papierowej na formularzu ustalonym przez bank.

Kredyt udzielany jest na wniosek studenta przez bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. Umowę kredytu zawiera się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Kredyt będzie wypłacany przez banki na rachunek uczelni nie później niż w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów. Status studenta bank będzie musiał weryfikować nie rzadziej niż 2 razy do roku. 

Kredyt na studia medyczne. Zasady umorzenia, preferencyjne warunki 

Spłata ma przebiegać zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem. Kredyt na studia medyczne przyznawany jest na preferencyjnych warunkach. Ma m.in.: niskie oprocentowanie, przewiduje także możliwość wystąpienia o:

 • wcześniejsze rozpoczęcie spłaty;
 • wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty;
 • obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu;
 • w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż rok.

Spłata kredytu może także zostać umorzona. Lekarz musi do tego spełnić poniższe warunki:

 • odpracować studia po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • uzyskać tytuł specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

W trakcie studiowania odsetki należne bankowi będą pokrywane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych – fundusz utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum