KR/Rynek Zdrowia | 22-09-2015 10:47

Kraków: na UJ otwarto unikalny ośrodek badawczy

Synchrotron w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, które mieści się na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, otworzy nowe, niedostępne w inny sposób obszary badań w wielu dyscyplinach nauk, m.in. w medycynie i farmacji.

Jak informuje Uniwersytet Jagielloński, w Europie Zachodniej funkcjonuje ok. 10 takich urządzeń. Do tego elitarnego grona dołączył właśnie synchrotron Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, które mieści się na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczystość otwarcia tego innowacyjnego i wszechstronnego ośrodka badawczego odbyła się w poniedziałek (21 września). Prof. Wojciech Nowak, rektor UJ, wyraził przekonanie, że powstanie krakowskiego synchrotronu otwiera nowe horyzonty dla polskiej nauki, a jego możliwości zostaną adekwatnie wykorzystane zarówno przez badaczy, jak i polski przemysł.

Synchrotron to wyjątkowe źródło unikalnego światła, którego właściwości pozwalają zajrzeć w głąb materii i dokonać jej precyzyjnych analiz. Ma on otworzyć nowe, niedostępne w inny sposób obszary badań w wielu dyscyplinach nauk, m.in. w medycynie i farmacji.

Koszt budowy Solarisu wyniósł blisko 200 mln zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.