Kraków: Konferencja "Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych"

www.rynekzdrowia.pl Autor: RZ   • 14 września 2015 15:38

W dniach 11-12 września 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa "Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie".

Organizatorem Konferencji był Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM a współorganizatorami: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Urząd Miasta Krakowa oraz  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Ceremonii otwarcia Konferencji dokonał dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Tomasz Brzostek. Głos zabrali także: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, przewodnicząca Międzynarodowej Rady Pielęgniarek Judith Shamian, dr Marcin Mikos (w imieniu ministra pracy i polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza), wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak.

W trakcie uroczystego otwarcia Konferencji wyemitowano również film zatytułowany „Dziewięćdziesięciolecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia. Rozwój pielęgniarstwa”, poświęcony historii pielęgniarstwa; dostęp:
http://www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/film-ipip

Celem konferencji była prezentacja dorobku i perspektyw kształcenia, praktyki oraz badań naukowych w pielęgniarstwie w nawiązaniu do historii 90-lecia powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie. W Konferencji wzięło udział około 450 uczestników i zaproszonych gości z licznych ośrodków akademickich, szpitali uniwersyteckich, czy podmiotów leczniczych z Polski i z zagranicy (Włochy, Norwegia, Niemcy).

W ciągu dwóch dni Konferencji odbyło się 14 sesji tematycznych oraz plakatowych z zakresu takiej tematyki, jak, m.in.: kształcenie pielęgniarek; komunikacja terapeutyczna z pacjentem; problematyka agresji w systemie opieki zdrowotnej; bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym; problemy etyczne i prawne we współczesnym pielęgniarstwie; nauki podstawowe i nowe technologie.

Wygłoszono siedemnaście wykładów i osiemdziesiąt referatów oraz zaprezentowano sześćdziesiąt dwa plakaty. W trakcie Konferencji miał miejsce również panel ekspertów pt. „Kierunek zmian w teorii i praktyce pielęgniarskiej”.

Zaprezentowane doniesienia, zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do publikacji jako pełne teksty prac, zostały opublikowane w następujących czasopismach naukowych: „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”, „Problemy Pielęgniarstwa”, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” oraz „Journal of Physiology and Pharmacology".

Wszystkie streszczenia prac zostały zamieszczone w wersji elektronicznej (do pobrania) na stronie:
http://www.pielegniarstwo2015.cm-uj.krakow.pl/ksiazka-streszczen

Aktualne informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie:
www.pielegniarstwo2015.cm-uj.krakow.pl

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum