Kontrowersje wokół rozporządzenia o specjalizacji lekarzy. NRL: uniemożliwi przygotowanie rekrutacji

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia24 sierpnia 2022 13:30

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło sposób prowadzenia prac nad  przygotowaniem projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. W opinii NRL będzie to skutkowało zbyt późnym jego wydaniem i opublikowaniem, a co za tym idzie: uniemożliwi właściwe przygotowanie się do procesu rekrutacji.

Kontrowersje wokół rozporządzenia o specjalizacji lekarzy. NRL: uniemożliwi przygotowanie rekrutacji
Prezydium NRL negatywnie oceniło pracę nad rozporządzeniem ws. specjalizacji lekarza i lekarza dentysty. Fot. AdobeStock
  • Zdaniem prezydium NRL późne wydanie aktu wykonawczego do ustawy uniemożliwia właściwe przygotowanie się do procesu rekrutacji zarówno lekarzom, lekarzom dentystom, jak również organom prowadzającym to postępowanie
  • Obawy samorządu lekarskiego dotyczą tego, czy jesienne postępowanie kwalifikacyjne, które ma odbywać się według nowych zasad, zostanie przeprowadzone bez zakłóceń
  • Samorząd lekarski postuluje przyznawanie we wskazanych w rozporządzeniu przypadkach minimalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za egzamin specjalizacyjny, tj. 116 punktów

Zmiany w regulacjach zbyt późno

Od 1 sierpnia br. obowiązują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadzające zmiany w regulacjach dotyczących kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. Ich  wdrożenie wymaga wydania aktu wykonawczego.

- Od dawna wiadomo było, że projektowany akt jest niezbędny dla właściwego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym składania wniosków do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed jesiennym postępowaniem kwalifikacyjnym, które rozpocznie się  1 października 2022 r. - argumentuje NRL

„Tak późne wydanie aktu wykonawczego do ustawy uniemożliwia zarówno lekarzom, lekarzom dentystom, jak również organom prowadzającym to postępowanie, w szczególności wojewodom, właściwe przygotowanie się do procesu rekrutacji. Budzi to obawy samorządu lekarskiego, a w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów zamierzających uczestniczyć w tym postępowaniu, czy jesienne postępowanie kwalifikacyjne, które ma odbywać się według nowych zasad, zostanie przeprowadzone bez zakłóceń” – czytamy w stanowisku prezydium NRL.

Liczba 140 punktów nieuzasadniona

W ocenie samorządu lekarskiego nieuzasadnione jest przyznawanie w postępowaniu konkursowym aż 140 punktów w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 3 projektu rozporządzenia tj. w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test lub za egzamin oraz za posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został na podstawie odrębnych przepisów uznany za równoważny z PES.

„Postulujemy przyznawanie w tych przypadkach minimalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za egzamin specjalizacyjny zgodnie z § 4 projektu Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego zawartego w załączniku nr 7 do projektu rozporządzenia, tj. 116 punktów” – czytamy w stanowisku.

Zdaniem prezydium NRL załącznik nr 7 do projektowanego rozporządzenia, zawierający Regulamin postępowania kwalifikacyjnego, w niewystarczająco precyzyjny sposób opisuje sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum