PAP/Rynek Zdrowia | 21-11-2014 16:44

Komisja akredytacyjna pozytywnie o kierunku lekarskim w Zielonej Górze

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego dot. uruchomienia kierunku lekarskiego. Teraz ruch należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które decyduje o tworzeniu nowych kierunków na uczelniach.

- Polska Komisja Akredytacyjna na wczorajszym posiedzeniu zajmowała się opiniowaniem wniosku Uniwersytetu Zielonogórskiego o nadanie Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich. Opinia jest pozytywna - powiedział w piątek (21 listopada) na konferencji prasowej senator Stanisław Iwan.

- Ta opinia będzie kluczowa dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wydaje zgodę na utworzenie tego kierunku - powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

W powołanie na UZ kierunku lekarskiego zaangażowała się nie tylko uczelnia, ale i władze samorządowe regionu i miasta, a także parlamentarzyści. Do województwa należy Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, który ma stać się bazą kształcenia przyszłych lekarzy i placówką kliniczną.

Podstawą uruchomienia kierunku jest także przygotowanie niezbędnej infrastruktury w Szpitalu Wojewódzkim. Chodzi o przebudowę i modernizację Patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych, przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych, zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo-badawczego. W planie jest także przebudowa układu komunikacyjnego wokół szpitala z uwzględnieniem potrzeb wykładowców i studentów.

Na te cele szpital otrzyma dofinansowanie w kwocie 18 mln zł z funduszy LRPO, natomiast samorząd województwa zapewni fundusze na wkład własny do tego projektu.

Rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko przekazała PAP, że na razie uczelnia nie otrzymała opinii z PKA, ale z nieoficjalnych źródeł wynika, że jest ona pozytywna. Zaznaczyła, że to ważny, ale nie jedyny krok do otwarcia nowego kierunku, gdyż zgodę na to musi wydać ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.

- Senat UZ kilka miesięcy temu podjął uchwałę ws. rekrutacji na kierunek lekarski. Zgodnie z nią będzie na nim 60 miejsc na 6-letnie studia stacjonarne. Taka jest propozycja uczelni, gdyż ostatecznie liczbę przyszłych studentów określi Ministerstwo Zdrowia, które partycypuje w kosztach edukacji przyszłych lekarzy. Pierwszy nabór ma odbyć się w przyszłym roku - dodała Sapeńko.

- Na pierwsze dwa lata funkcjonowania wydziału mamy zagwarantowane pieniądze w budżecie - to 6 mln zł - powiedziała marszałek Polak.

Wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na zielonogórskiej uczelni trafił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w lipcu br. Liczący 1,5 tys. stron dokument zawiera m.in. wykaz kadry, program kształcenia dotyczący każdego przedmiotu znajdującego się w programie studiów, sylabusy, wykaz infrastruktury, wykaz planowanych inwestycji, regulamin praktyk studenckich i umowy z jednostkami zewnętrznymi.