Kielce: wirtualna rzeczywistość pomoże w kształceniu kadr dla onkologii

Autor: UJK/Rynek Zdrowia • • 22 listopada 2019 21:05

25 listopada w Instytucie Fizyki UJK w Kielcach otwarte zostanie jedyne w kraju kompleksowe laboratorium szkoleniowo-edukacyjne wyposażone w nowoczesny symulator terapii radiacyjnej VERT (z wykorzystaniem powszechnie stosowanych urządzeń takich firm jak Varian, Electa i innych) współpracujący z systemami planowania leczenia RayStation i ProSoma.

Kielce: wirtualna rzeczywistość pomoże w kształceniu kadr dla onkologii
Zdjęcie ilustracyjne Fot. ECZ Otwock

Jak czytamy na stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, VERT jest interaktywnym symulatorem pracującym w środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR) 3D. Pod względem funkcjonalnym zapewniona jest:

- symulacja 3D stosowanych powszechnie urządzeń do napromieniania wiązkami zewnętrznymi promieniowania X, elektronowego i protonów, dostarczanych przez akceleratory firmy Varian, Elekta oraz innych producentów,

- wizualizacja dowolnego planu leczenia dla wiązek zewnętrznych w dowolnej lokalizacji realizowanego z użyciem stosowanych urządzeń,

- symulacja błędów sprzętowych lub błędnego ułożenia pacjenta w trakcie teleradioterapii wraz
z wizualizacją ich konsekwencji,

- symulacja realizacji kontroli jakości sprzętu terapeutycznego, wykonywana przez specjalistów fizyki medycznej, wraz z wizualizacją ich wpływu na prowadzone badania

- symulacja budowy anatomicznej ciała pacjenta, rozkład dawki w ciele pacjenta dla dowolnego planu napromieniania, efekty błędnej i prawidłowo zrealizowanej teleradioterapii.

Pracownia VERT wspomagana jest przez dwa wielostanowiskowe nowoczesne systemy planowania radioterapeutycznego, tj. RayStation (4 stanowiska) i ProSoma (10 stanowisk). Realizowane jest tu szkolenie z zakresu planowania leczenia w dowolnej technice napromieniania dla większości komercyjnie dostępnych akceleratorów różnych producentów, włączając tomoterapię.

Pod względem funkcjonalnym system ProSoma umożliwia przygotowanie danych i planu leczenia w technice 3D napromieniania dla wybranych dostępnych komercyjnie akceleratorów różnych producentów, umożliwia obliczenie rozkładu dawki metodą Monte Carlo dla zewnętrznych wiązek promieniowania dla każdej techniki napromieniania, monitoruje stabilność realizacji planu leczenia wynikającą ze zmiany rozkładu dawki spowodowanej np. ruchami pacjenta czy zmianami położenia izocentrum.

Zapewnia także symulację błędów sprzętowych lub błędnego ułożenia pacjenta w trakcie teleradioterapii wraz z wizualizacją konsekwencji takiego działania, wczytywanie planów leczenia dla wiązek zewnętrznych fotonowych i elektronowych zapisanych w standardzie DICOM RT przygotowanych w systemach Eclipse, Monaco i RayStation oraz wczytuje raporty z urządzeń radioterapeutycznych i przelicza wstecznie dawkę zdeponowaną w ciele pacjenta.

Ponadto zapewnia porównanie i wyznacza różnice pomiędzy dostarczonym i wyliczonym planem leczenia terapeutycznego, umożliwia obliczenie wartości EUD i BED dla każdego planu leczenia, adaptacje leczenia, użycie obrazów różnych modalności poprzez rejestrację obrazów (TK, MR, PET).

Kompleksowe laboratorium szkoleniowo-edukacyjne wyposażone w nowoczesny symulator terapii radiacyjnej VERT przeznaczone jest głównie do szkolenia różnych grup zawodowych zaangażowanych w proces planowania i leczenia z wykorzystaniem zewnętrznych wiązek promieniowania jonizującego.

Więcej: ujk.edu.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum