Katowice: SUM realizuje szkolenia doskonalące umiejętności zabiegowe lekarzy

Autor: MAK, SUM/Rynek Zdrowia • • 09 grudnia 2020 19:53

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest realizatorem projektu „Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM” - informuje  uczelnia.

Katowice: SUM realizuje szkolenia doskonalące umiejętności zabiegowe lekarzy
FOT. sum.edu.pl

Głównym założeniem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy rezydentów, poprzez organizację kursów w zakresie doskonalenia umiejętności wykonywania procedur zabiegowych uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych.

Zakres szkoleń wykracza poza program specjalizacji, dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie umiejętności chirurgicznych.

W projekcie mogą wziąć udział czynni zawodowo lekarze
z całej Polski, przy czym dodatkowo można wziąć udział w każdym z proponowanych jedenastu szkoleń. - Liczba miejsc jest limitowana, a o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnikom zostanie zapewnione bezpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie dla osób zamieszkałych powyżej 50 km od jednostek Uczelni, w których kursy będą realizowane - podaje SUM.

Szkolenia będą realizowane przy użyciu zaawansowanych symulatorów medycznych wszelkiego typu, trenażerów mechanicznych - pudełkowych, symulatorów wirtualnej rzeczywistości (poprawiają sprawność manualną aktywnych operatorów utrwalając etapy procedur medycznych).

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 7 grudnia 2020 r. i obejmują kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej - z wykorzystaniem laparoskopowego symulatora wirtualnej rzeczywistości. Kurs skierowany jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu małoinwazyjnych technik operacyjnych.

Poniżej zakres kolejnych kursów, które będą prowadzone w 2021 roku.

1. Chirurgia
• Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej - z wykorzystaniem laparoskopowego symulatora wirtualnej rzeczywistości
• Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej - z wykorzystaniem laparoskopowego symulatora wirtualnej rzeczywistości oraz tzw. trenażerów laparoskopowych
• Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej - z wykorzystaniem symulatora do treningu urologii endoskopowej
• Kurs FAST - symulacja medyczna z wykorzystaniem symulatora z fantomem i komputerem do wizualizacji USG z realnymi obrazami.

2. Ortopedia
Diagnostyka funkcjonalna układu kostno-stawowo-mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego oraz senioralnego z wykorzystaniem, między innymi: platformy symulacyjnej 3D z modułem balansu, cyfrowych goniometrów grawitacyjnych, aparatury do oceny wielowymiarowej siły mięśniowej, aparatury do analizy chodu i parametrów przestrzenno-czasowych.

3. Kardiologia/kardiochirurgia
• Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE) - z wykorzystaniem symulatora do nauki echokardiograficznych badań przezprzełykowych TEE - ultrasonografu wraz z oprogramowaniem EchoPac SWO

• Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia - z wykorzystaniem symulatora do diagnostyki i interwencji naczyniowej, a także symulatora do nakłucia tętnicy udowej i promieniowej

• Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej - z wykorzystaniem symulatora badania echokardiografii przezprzełykowej z zestawem edukacyjnym - głowica z treningowym aparatem do echokardiografii TEE

• Elektroterapia w niewydolności serca - z zastosowaniem praktycznym Interaktywnego symulatora elektrokardiograficznego

• Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej z użyciem narzędzi małoinwazyjnych do operacji zastawki mitralnej, a także nauką naprawy/wymiany zastawki mitralnej

• Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka - z wykorzystaniem głowicy przezprzełykowej z obrazowaniem 3D.

Na stronie SUM dostępne są informacje dotyczące projektu oraz sposobu aplikowania, a także opublikowane zostaną terminy kolejnych kursów.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum