×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

KRAUM krytycznie o projekcie zmian w wymogach dla uczelni kształcących lekarzy. "Zbyt daleko idąca liberalizacja"

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia, KRAUMOpublikowano: 02 czerwca 2023 16:17Zaktualizowano: 02 czerwca 2023 18:38

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) odniosła się krytycznie do poselskiego projekt ustawy, który obniża wymogi dla szkół wyższych zamierzających kształcić przyszłych lekarzy. - Przewiduje zbyt daleko idącą liberalizację wymogu warunkującego otrzymanie pozwolenia na utworzenie studiów lekarskich - wskazuje KRAUM.

KRAUM krytycznie o projekcie zmian w wymogach dla uczelni kształcących lekarzy. "Zbyt daleko idąca liberalizacja"
Od października 2023 r. liczba uczelni kształcących przyszłych lekarzy wzrośnie z 24 do 29 Fot. Shutterstock
 • Poselska propozycja przewiduje w art. 10 zmianę przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym ułatwienia dla uczelni, które chcą uruchomić studia na kierunku lekarskim
 • Zdaniem rektorów akademickich uczelni medycznych "absolwentów kierunków medycznych, w szczególności lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, musi wyróżniać najwyższy poziom przygotowania merytorycznego"
 • - Ten fundament może zapewnić studentom wyłącznie obcowanie ze środowiskiem akademickim, które gwarantuje dydaktykę na najwyższym poziomie jakości kształcenia - przekonuje KRAUM
 • Nowe propozycje ustawowe, do których krytycznie odnieśli się rektorzy zakładają m.in., że przyszłych lekarzy może już kształcić uczelnia zatrudniająca 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w zakresie nauk medycznych lub o zdrowiu

KRAUM o wrzutkach do nowelizacji Karty Nauczyciela. "Zbyt daleko idącą liberalizacja"

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podjęła 31 maja uchwałę w sprawie poselskiego projektu, dotyczącego ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, w tym zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi dokładnie o zapisy ułatwiające kolejnym uczelniom uruchomianie studiów na kierunku lekarskim.

Otwierają one drogę do kształcenia przyszłych lekarzy uczelniom, które nie spełniały warunków poddania się ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej (tj. nie zatrudniały co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu), ale kształcą już w zawodach medycznych - np. na kierunku pielęgniarstwo, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne i zatrudniają co najmniej 12 nauczycieli akademickich.

Jak przypomniał KRAUM, według aktualnego brzmienia przepisów art. 53 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku:

 • posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
 • prowadzi studia co najmniej na jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8, i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu, lub
 • zawarła umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1, albo otrzymuje środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji, o których mowa w art. 390 albo art. 394 ust. 6.

Zdaniem rektorów uczelni medycznych "projekt poselski przewiduje zbyt daleko idącą liberalizację wymogu warunkującego otrzymanie pozwolenia na utworzenie studiów lekarskich lub lekarsko-dentystycznych". Przewiduje bowiem, że zgodę może uzyskać uczelnia akademicka, która (na dzień złożenia wniosku):

 • posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
 • posiada kategorię naukową A+ albo A co najmniej w 3 dyscyplinach

a także uczelnia, która (na dzień złożenia wniosku) prowadzi studia co najmniej na jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 (tj. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, ratownika medycznego) oraz:

 • posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub
 • zatrudnia co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.

- Jako zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych przedstawiciele tych uczelni jesteśmy zdecydowanie przeciwni stawianiu na liczbę kształconych lekarzy kosztem jakości w ich wykształceniu i przygotowaniu do opieki nad pacjentem - podkreśla w uchwale KRAUM.

Przyszli lekarze muszą się kształcić w środowisku akademickim

Rektorzy podkreślają w uchwale, że "absolwentów kierunków medycznych, w szczególności lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, musi wyróżniać najwyższy poziom przygotowania merytorycznego, a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa beneficjentom systemu ochrony zdrowia, czyli pacjentom".

- Ten fundament może zapewnić studentom wyłącznie obcowanie ze środowiskiem akademickim, które gwarantuje dydaktykę na najwyższym poziomie jakości kształcenia, w połączeniu z uczestniczeniem przez studentów w zajęciach praktycznych w ośrodkach klinicznych o najwyższym poziomie referencyjności. Kluczowe jest kształcenie przyszłych lekarzy w środowisku akademickim, w którym prowadzone są badania w zakresie nauk medycznych - czytamy w uzasadnieniu uchwały KRAUM.

KRAUM zwraca również uwagę, że studenci muszą mieć możliwość bezpośredniego poznania metodologii prowadzenia badań klinicznych oraz rozwoju wartościowej, opartej na wynikach badań naukowych, wiedzy medycznej.

- Poprzez aktywny udział w kołach naukowych studenci kierunku lekarskiego uczestniczą bezpośrednio w prowadzeniu badań w zakresie nauk medycznych. Lekarz w swojej codziennej pracy musi umieć zweryfikować wartość wiedzy i informacji medycznej, aby nie dać się zmanipulować, i dokonywać najkorzystniejszych wyborów diagnostycznych i terapeutycznych - przekonują rektorzy.

Projektowanie zmian "bez dotrzymania wymogów prawidłowego trybu legislacyjnego"

Największy niepokój środowiska budzi jednak fakt, że "projektowane zmiany nie są szeroko konsultowane ze środowiskiem akademickim uczelni posiadających wieloletnie doświadczenie w kształceniu lekarzy, które od kilkunastu miesięcy wyraźnie wyraża swoją opinię nt. uruchamiania kształcenia na kierunkach lekarskich poza uczelniami medycznymi".

- Projektowanie tych zmian odbywa się bez dotrzymania wymogów prawidłowego trybu legislacyjnego, sposobem dołożenia zmienianych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do treści innych aktów normatywnych, poza wiedzą i zgodą wszystkich interesariuszy systemu szkolnictwa wyższego oraz systemu ochrony zdrowia - podkreśla w uzasadnieniu uchwały KRAUM.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze