Jeszcze wiele trzeba poprawić w edukacji niepełosprawnych!

Autor: PAP, AK/Rynek Zdrowia • • 26 października 2009 14:30

Osoby niepełnosprawne coraz częściej studiują, jednak mimo to są gorzej wykształcone niż reszta społeczeństwa - wynika z rządowej informacji na temat realizacji Karty Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

W sprawozdaniu zaznaczono, że w roku 2008 aż 68 proc. osób niepełnosprawnych w wieku 15. lat i więcej nie miało wykształcenia średniego, a jedynie 6 proc. posiadało wykształcenie wyższe.

„Co prawda, relacja ta z roku na rok ulega poprawie, jednak wciąż widoczna jest w tym względzie różnica w stosunku do osób sprawnych” – napisano. Wykształcenie wyższe ma 16,5 proc. osób sprawnych.

Autorzy sprawozdania podkreślają, że osoby niepełnosprawne mają trudności w zdobyciu lub uzupełnieniu wykształcenia nie tylko na poziomie wyższym, ale także średnim, a nawet podstawowym. Zaś niskie wykształcenie lub jego brak zmniejsza szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a tym samym szanse na godne życie.

Według danych z listopada 2008 r. studiowało ponad 25 tys. osób niepełnosprawnych (co stanowiło 1,3 proc. ogółu studentów). Nieco ponad 13 tys. z nich studiowało na studiach stacjonarnych i 12 tys. na studiach zaocznych i wieczorowych. W roku 2006 studiowało niespełna 20 tys. niepełnosprawnych.

Uniwersytet Warszawski notuje jednak wzrost liczby studentów niepełnosprawnych.

– Przybywa nam niepełnosprawnych studentów. Obecnie studiuje u nas 1000 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Uniwersytet pomaga tym studentom w każdy możliwy sposób. Mamy m.in. Centrum Komputerowe dla Niepełnosprawnych, Bibliotekę Książki Mówionej, organizujemy transport dla osób mających problemy z poruszaniem się, czy przydzielamy asystentów na zajęcia WF – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Anna Korzekwa, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodaje, że Uniwersytet był wielokrotnie nagradzany przez organizacje skupiające niepełnosprawnych za działania na rzecz niepełnosprawnych studentów.

Sprawozdanie zwraca też uwagę na wzrost liczby osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo. W 2008 roku aktywnych było blisko 24 proc. osób w tzw. wieku produkcyjnym. W najtrudniejszej sytuacji – jak napisano – znajdują się osoby niepełnosprawne mieszkające na wsi, niezwiązane z gospodarstwem rolnym. Rolnictwo daje zatrudnienie wielu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza starszym i słabo wykształconym.

Wśród osób niepełnosprawnych, zdecydowanie częściej pracują mężczyźni niż kobiety. W 2008 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku produkcyjnym wynosił blisko 23 proc., a kobiet – niespełna – 18 proc. Sprawozdanie zwraca uwagę, że chociaż nadal dominuje zatrudnienie niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej (w 2008 roku było to około 180 tys. osób) to wzrasta zatrudnienie na otwartym rynku pracy (około 40 proc.).

W urzędach pracy jako bezrobotne zarejestrowanych było 73 tys. niepełnosprawnych. Niepełnosprawni utrzymują się głównie: z renty z tytułu niezdolności do pracy (45,2 proc.), emerytury (32,6 proc.), a dopiero w następnej kolejności z pracy (8,7 proc., w tym praca najemna 7,0 proc.).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum