Jakie nowości szykują studentom uczelnie medyczne?

Autor: Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia • • 15 kwietnia 2014 06:15

Większość państwowych wyższych uczelni medycznych nie wprowadza w tym roku nowych kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia. Nieliczne nowości wskazują jednak dwa obszary, które są obecnie w polu widzenia tworzących oferty edukacyjne: nowoczesne technologie w medycynie i starzejące się społeczeństwo.

Collegium Medicum UMK od roku akademickiego 2014/2015 wzbogaca ofertę Wydziału Lekarskiego o studia optyki okularowej z elementami optometrii. Celem kształcenia na tym kierunku jest edukacja studentów w zakresie diagnostyki wad wzroku oraz zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne służące do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe.

Nowy kierunek ma przygotować absolwenta do samodzielnego prowadzenia warsztatu optyka okularowego, do właściwego doboru opraw okularowych oraz zapewnić wiedzę z zakresu doboru korekcji okularowej i aplikacji soczewek kontaktowych.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do współdziałania z okulistą lub optometrystą w zakresie pomiaru refrakcji oka oraz okulistą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i schorzeń okulistycznych.

- Dodatkowo kształcenie na tym kierunku obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji oraz finansów i zarządzania, co przygotowuje do pracy w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia, jak również prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w obszarze ochrony zdrowia - wyjaśnia Katarzyna Dąbrowska, kierownik Biura Prorektora ds. Collegium Medicum.

Protetyk słuchu partnerem laryngologa
Z kolei Uniwersytet Medyczny w Poznaniu do oferty edukacyjnej wprowadził kierunek: protetyka słuchu. Studenci, którzy go wybiorą, mają uzyskać wiedzę z zakresu nauk medycznych związanych z procesem słyszenia oraz specjalistycznych przedmiotów takich jak audiologia, audiometria mowy czy też topodiagnostyka układu słuchowego.

Po studiach mają stać się ''skutecznym partnerem lekarza laryngologa czy też audiologa, doskonałym technikiem, a co najważniejsze cennym pracownikiem'' - głosi opis kierunku. Potencjalne miejsca pracy to gabinety protetyki słuchu, pracownie audiometryczne i otoplastyczne oraz jednostki badawcze.

Jak informuje Rynek Zdrowia dr Dorota Hojan-Jezierska, kierownik Pracowni Protetyki Słuchu, idea uruchomienia studiów drugiego stopnia Protetyki Słuchu na Wydziale Lekarskim II UM w Poznaniu, powstała z chęci uzupełnienia oferty dydaktycznej istniejącej obecnie w Polsce i podniesienia kwalifikacji absolwentów studiów pierwszego stopnia tego kierunku.

- Praca protetyka słuchu wymaga ciągłego rozwoju naukowego i doskonalenia zawodowego wynikającego z postępu technologicznego. Zawód protetyka słuchu wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, technicznych, przyrodniczych, jak również ekonomicznych - wyjaśnia Dorota Hojan-Jezierska.

Wskazuje przy tym, że obecnie w Polsce istnieje kształcenie protetyków słuchu na poziomie licencjackim, szkół policealnych oraz kursów.

- Istnieją stałe braki kadrowe i ciągły dysonans pomiędzy liczbą protetyków słuchu a zapotrzebowaniem rynku pracy. Z badań statystycznych wynika, że z roku na rok przybywa osób cierpiących z powodu niedosłuchu. Wynika to ze skutków rozwoju cywilizacji (słuchanie głośnej muzyki) , otaczającego nas środowiska akustycznego (hałas) oraz problemu starzenia społeczeństwa - 92 proc. osób po 60 roku życia ma problem ze słuchem - mówi.

Dla rozwijającego się rynku sprzętu medycznego
Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza nauk technicznych i medycznych. Treści medyczne stanowią podstawę dla zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących w zdrowym i chorym organizmie ludzkim, a nowoczesne narzędzia i procesy techniczne służą analizie, wnioskowaniu, oraz tworzeniu nowoczesnych technologii medycznych.

Od roku akademickiego 2014/2015 kierunek inżynieria biomedyczna postanowił uruchomić Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK. Będzie kształcił studentów wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy.

Interdyscyplinarność kierunku ma pozwolić absolwentom studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku użytkowników sprzętu medycznego. W przyszłości mogą znaleźć pracę na stanowiskach związanych z technologią przesyłania danych, do pracy na stanowisku inżyniera medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych i sektorze zaawansowanych technologii.

- Ten kierunek studiów proponujemy studentom zainteresowanym połączeniem wiedzy technicznej z medyczną w celu jej wykorzystania w służbie człowiekowi. Treści medyczne stanowią podstawę dla zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących w zdrowym i chorym organizmie ludzkim a nowoczesne narzędzia i procesy techniczne doskonale służą analizie, wnioskowaniu, obsłudze eksploatacyjnej i tworzeniu nowoczesnych technologii medycznych - podaje Katarzyna Dąbrowska, kierownik Biura Prorektora ds. CM.

Profesjonaliści od działań ratownicznych
Natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla studentów II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne wprowadza interesującą specjalność: organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych.

Program kształcenia ma na celu integrację wiedzy z zakresu ratownictwa specjalistycznego, zaawansowanej medycyny ratunkowej, znajomości metod organizacji pomocy medycznej w przypadkach zdarzeń masowych i zarządzania służbami specjalistycznymi oraz kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia działań w sytuacji kryzysowej.

- Absolwent studiów drugiego stopnia przygotowany jest do pracy m.in. w jednostkach Pogotowia Ratunkowego, Ratownictwa Specjalistycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, SOR, Państwowej Straży Pożarnej i grupach Górskiego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w zakładach pracy o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków, również do pracy w charakterze instruktora medycyny ratunkowej - informuje Rynek Zdrowia dr Ewa Zięba, wicedyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego ds. dydaktyki.

Coach medyczny pomoże nie tylko pacjentom
Ciekawą propozycję dla studentów ma Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Uczelnia planuje otworzyć studia II stopnia na kierunku coaching medyczny.

Jak podaje Agata Kalafarska, rzecznik SUM, kandydaci do studiowania na tym kierunku muszą posiadać co najmniej stopień zawodowy licencjata uzyskany na kierunku studiów mieszczących się w jednym ze wskazanych obszarów kształcenia: medycznych, nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej, nauk humanistycznych, nauk społecznych lub sztuki.

- Muszą też mieć określone zdolności psychofizyczne niezbędne do wypełniania zawodu coacha,¬ zainteresowania medyczne i humanistyczne, kreatywność, spostrzegawczość, empatię, komunikatywność, zdolności analityczne i syntetyczne, staranność, zdyscyplinowanie i odpowiedzialność - wymienia rzecznik.

Jak podaje, absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach oferujących usługi coachingu oraz pomocy psychologicznej.

- Zakłada się, że będą oni szczególnie przygotowani do świadczenia takich usług wobec pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Osoby z tym wykształceniem są także poszukiwanymi pracownikami działów: zasoby ludzkie/kadry, public relations, administracja itd. - ¬ mówi rzecznik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum