Jak (długo) nam się żyje w województwach?

www.portalsamorzadowy.pl Autor: PTWP - PortalSamorzadowy.pl • Źródło: portalsamorządowy.pl/Rynek Zdrowia   • 05 sierpnia 2014 10:26

W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia obserwowano istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Ta korzystna tendencja utrzymuje się nadal. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie pomorskim, dla których w latach 1990-2013 średnie trwanie życia wydłużyło się o 8,1 lat - wynika z najnowszego opracowanie GUS "Trwanie życia w 2013 r.".

W okresie tym najniższy wzrost notowano w województwie łódzkim (5,4) i lubelskim (5,9). Dla kobiet największy przyrost parametrów trwania życia zanotowano także w województwie pomorskim (6,5), natomiast najmniejszy w województwie lubelskim (5,2).

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2013 r. rozpiętość między najwyższym i najniższym wskaźnikiem wśród 16 województw wynosiła dla mężczyzn 4,1 lata.

Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie łódzkim (70,7 lat), natomiast najdłużej w województwie podkarpackim i małopolskim (74,8 lat). Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,3 roku.

Kobiety żyją najkrócej w województwie lubuskim, łódzkim i śląskim (80,1 lat). Województwa podkarpackie i podlaskie mogą z kolei poszczycić się najkorzystniejszymi parametrami trwania życia.

Kobiety dożywają tam wieku ponad 82,2 lat. Ogólnie można stwierdzić, że we wszystkich województwach leżących na terenach Polski wschodniej i południowo-wschodniej  przeciętne trwanie życia kobiet jest wyższe od średniej dla kraju.

W 2013 r. największe różnice (in minus) w stosunku do średniej ogólnopolskiej notowano na wsi - w dwóch województwach dla kobiet i czterech dla mężczyzn parametry trwania życia były niższe od średniej krajowej o ponad rok. W miastach sytuacja taka miała miejsce w województwie łódzkim i śląskim, jednak w przypadku mężczyzn zamieszkałych w łódzkim różnica ta wynosiła aż 2,7 lat.

Na tle występowania w ostatnich latach w Polsce ogólnej tendencji dłuższego trwania życia mężczyzn zamieszkałych w miastach niż na wsi - wyróżnia się województwo śląskie, gdzie w 2013 r. mężczyźni na wsi żyli o 0,7 roku dłużej niż w miastach.

W przypadku przeciętnego trwania życia kobiet wyróżniają się mieszkanki województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W 2013 r. na terenie tych województw kobiety w miastach żyły co najmniej o rok dłużej niż kobiety na wsi. Z kolei w województwie śląskim i łódzkim wskaźnik dla miast jest odpowiednio o 1,2 i 0,4 roku niższy niż dla wsi.

W 2013 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami parametrów trwania życia w 66 podregionach wynosiła 5,8 lat dla mężczyzn i 4,1 dla kobiet. W dwudziestu siedmiu podregionach średni wiek dożywania mężczyzn, a w dwudziestu sześciu kobiet, był dłuższy niż średnia ogólnopolska.

Najkrócej - poniżej 71 lat - żyli mężczyźni w Łodzi oraz w podregionie piotrkowskim, łódzkim i skierniewickim, natomiast kobiety w podregionie katowickim (78,6) i w Łodzi (79,3 lat).

Różnica między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet - wynosząca w 2013 r. dla Polski 8 lat - została przekroczona w trzydziestu podregionach. W podregionie piotrkowskim przeciętne trwanie życia kobiet było ponad 10 lat dłuższe niż mężczyzn.

Najmniejsze zróżnicowanie zanotowano w Krakowie oraz w podregionie trójmiejskim i leszczyńskim (6,1-6,3 lat).

We wszystkich województwach Polski wschodniej i południowo-wschodniej przeciętne trwanie życia jest wyższe od średniej dla kraju.

Więcej: www.portalsamorzadowy.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum