Grant Fundacji DKMS dla młodych naukowców

Autor: oprac. RR • Źródło: DKMS, Rynek Zdrowia25 maja 2021 18:33

Ruszyła trzecia edycja „Grantu naukowego Fundacji DKMS”. Grant jest skierowany do młodych naukowców zainteresowanych transplantologią hematologiczną oraz terapiami komórkowymi.

Grant Fundacji DKMS dla młodych naukowców
Fundacji DKMS. Fot. Materiały prasowe
  • Do udziału w trzeciej edycji Grantu Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania dotyczą przede wszystkim transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych
  • Konkurs został podzielony na dwie oddzielne kategorie: badania podstawowe (wysokość grantu: 200 tys. zł), badania kliniczne (wysokość grantu: 200 tys. zł)
  • Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych, jak i klinicznych

Projekt został uruchomiony w 2019 roku w ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”. Konkurs uzyskał honorowy Patronat PTHiT.

Laureatką poprzedniej edycji została dr Emilia Białopiotrowicz z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Dr Białopiotrowicz bada wpływ inhibitorów CDK8 na cytotoksyczność komórek NK (ADCC), fagocytozę zależną od RTX (ADCP) i RTX-zależną cytotoksyczność dopełniacza (CDC), a także ocenę potencjału immunoterapeutycznego inhibitorów CDK8 w leczeniu chłoniaków DLBCL z wykorzystaniem modelu in vivo. Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu.

Zapraszają młodych naukowców

Do aplikowania w trzeciej edycji Grantu Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania dotyczą przede wszystkim transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych, jak i klinicznych, w zakresie: immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także obejmujących zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.

W tym roku konkurs został dodatkowo podzielony na dwie oddzielne kategorie: badania podstawowe – wysokość grantu: 200 tys. zł, badania kliniczne – wysokość grantu: 200 tys. zł. W każdej z nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt.

Ważne terminy

20.04-30.06.2021 r. – składanie wniosków. Wrzesień 2021 r. – ogłoszenie wyników

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnienie wniosku na stronie www.dkms.pl/grant

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesłać na adres e-mail edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum