Gdynia: I Międzynarodowy Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Hiperbarycznej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 czerwca 2009 17:17

Rozpoczął się. Tropikaliści, specjaliści medycyny podróży, zakaźnicy będą obradowali do 6 czerwca.

Pierwszy dzień kongresu rozpocznie się krótką sesją pamięciową dotyczącą historii MIMMiT.

– Impulsem do zorganizowania tak dużego międzynarodowego spotkania na temat medycyny morskiej i tropikalnej; higieny portów i przybrzeża; medycyny podwodnej, w tym hiperbarii oraz medycyny podróży było 70-lecie istnienia Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, jednej z najstarszych placówek naukowych w Polsce – powiedział prof. Bogdan Jaremin przewodniczący Kongresu, dyrektor Instytutu. – Naszą główną misją jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracy w żegludze międzynarodowej, w portach morskich, wśród ludzi wyjeżdżających służbowo lub podróżujących turystycznie do tropików, zabezpieczanie prac podwodnych, a w pewnym stopniu również organizowanie działań pomocowych dla rozmaitych akcji humanitarnych i współdziałanie z wojskiem na rzecz polskich misji wojskowych. Na kongresie chcemy przedłożyć wiodące tematy i aktualne rozwiązania dotyczące tej właśnie tematyki.

W ostatnich latach coraz więcej Polaków podejmuje podróże zagraniczne - rocznie ok. 10-11 mln. W większości są to podróże krótkie nie niosące wielkich zagrożeń, ale ok. milion osób udaje się na dłuższy czas w strefy zagrożenia chorobami tropikalnymi.

– Dlatego zagadnieniom medycyny podróży chcemy poświęcić całą sesję oraz warsztaty i szkolenie. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczyniamy się do podniesienia zdrowotności wszystkich mieszkańców. Ponieważ większość z nas korzysta z możliwości wyjazdów za granicę, powinniśmy wiedzieć co zagraża nam w podróży i jakie działania zapobiegawcze można podejmować – podkreślił prof. Jaremin. – Chcielibyśmy, aby ta działalność prewencyjna przebiegała we współpracy z biurami podróży i o tym również będzie mowa na kongresie. Wydaje się, że w ten sposób można by poprawić bezpieczeństwo ludzi, którzy udają się w poszukiwaniu słońca, plaży, wypoczynku, a mogą wrócić z poważną chorobą.

Kongres ma wymiar ponadregionalny. Zaproszenie przyjęło kilkudziesięciu gości z zagranicy - z większości krajów europejskich, zarówno należących do Unii Europejskiej (Polska, Grecja, Hiszpania, Włochy, Malta, Francja, Dania, UK, Szwecja,Niemcy ), jak i spoza niej (Norwegia, Ukraina); ze Stanów Zjednoczonych, z kilku krajów afrykańskich (Egipt, Angola, Nigeria) i azjatyckich (Filipiny, Indie). W ciągu trzech dni wykładów i sesji wystąpią światowej sławy specjaliści zarówno w dziedzinie medycyny tropikalnej, morskiej hiperbarycznej czy medycyny pracy, medycyny militarnej, wakcynologii itp.

MIMMiT to ośrodek znany na całym świecie; współpracuje z wieloma podobnymi instytucjami zagranicznymi. Jak przypomniał prof. Jaremin, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała go za jeden z ośrodków referencyjnych w zakresie medycyny pracy, a zwłaszcza medycyny morskiej. Mieszczą się w nim również trzy krajowe ośrodki referencyjne - ośrodek medycyny tropikalnej; hiperbarii i ratownictwa morskiego oraz medycyny morskiej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum