Gdańsk: Wydział Farmaceutyczny GUMed z kategorią "A+"

Autor: GUBAŁA Katarzyna • Źródło: KR/Rynek Zdrowia   • 02 października 2013 11:23

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał kategorię ''A+'' w najnowszym rankingu jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gdańsk: Wydział Farmaceutyczny GUMed z kategorią "A+"
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak informuje uczelnia, inne wydziały Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym i Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej - otrzymały kategorię A. 

Kategorie od A+ przez A, B do C nadano ponad 960 polskim jednostkom. Kategoria to miara sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji z budżetu. Dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych analizował i porównywał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych pod przewodnictwem prof. Macieja Zabela.

Jednostki naukowe porównywano w czterech grupach: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Oceniano je według czterech kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej i pozostałe efekty działalności naukowej. Za każde kryterium jednostka mogła dostać maksymalnie 100 punktów. Na koniec wyciągano średnią. Po raz pierwszy 37 najlepszych jednostek uzyskało kategorię A+.

- Jednostki naukowe z prestiżową kategorią A+ wraz z Krajowymi Naukowymi Ośrodkami Wiodącymi stanowią elitę i wizytówkę polskiej nauki - podkreśliła Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne.

- Kategorię A+ uzyskała elita naukowa, a dla kategorii C to silne ostrzeżenie wymuszające zintensyfikowanie badań i restrukturyzację. Takie podejście jest ważne szczególnie w okresie dużej konkurencji międzynarodowej i trudnej sytuacji budżetowej - podkreślił prof. Maciej Zabel.

Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2013/2014 studia na pierwszym roku rozpoczęło 180 studentów: 130 studentów kierunku farmacja oraz 50 studentów kierunku analityka medyczna.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum