GUMed: Centrum Medycyny Translacyjnej - pomysłem na uczelnię badawczą

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 19 listopada 2019 11:38

Powołanie Centrum Medycyny Translacyjnej i szkoły doktorskiej, zakładającej rekrutację kandydatów z zagranicy, to niektóre elementy strategii pozwalającej GUMed realizować program uczelni badawczej - powiedział prorektor ds. nauki tej uczelni prof. dr hab. Tomasz Bączek.

GUMed: Centrum Medycyny Translacyjnej - pomysłem na uczelnię badawczą
Prof. Tomasz Bączek. Fot. GUMed

W końcu października Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB). Wśród nich jest Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed).

- Swoje działania uczelnia zamierza skoncentrować na kompleksowym rozwoju nauki, dydaktyki i kadry akademickiej, w tym młodych naukowców, realizujących zadania z zakresu priorytetowych obszarów badawczych. Służyć ma temu równoczesne podniesienie jakości i umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej, jak również znaczący wzrost udziału partnerów zagranicznych w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed - wymienia w rozmowie z PAP prorektor ds. nauki tej uczelni, prof. Tomasz Bączek.

Prorektor podkreślił, że uczelnie medyczne w Polsce generują część osiągnięć naukowych w skali kraju, a GUMed jest jednym z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce. Wśród atutów uczelni profesor wymienił m.in. wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się doświadczone zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jakość prowadzonych badań, wysoka kategoryzacja jednostek badawczych, nowoczesna infrastruktura czy współpraca z renomowanymi instytucjami naukowymi.

- Władze uczelni mają jednak świadomość - przyznaje prof. Bączek - że to za mało, by podjąć realną konkurencję naukową z najlepszymi na świecie. Jednym z pomysłów uczelni na wzmocnienie swojego potencjału, zgłoszonych w ramach programu IDUB, było powołanie Centrum Medycyny Translacyjnej. Idea medycyny translacyjnej oznacza strategię, w ramach której osiągnięcia nauk podstawowych znajdują zastosowania w naukach klinicznych; strategię przenoszącą odkrycia z poziomu molekularnego na potencjalnie bezpośrednie leczenie pacjentów.

Prof. Bączek zaznaczył, że na GUMed już teraz prowadzone są badania chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza w dziedzinach onkologii, kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej oraz w obszarze biochemii, genetyki i biologii molekularnej, uznanych za priorytetowe obszary badawcze. Pracy nad mocnymi, rozpoznawalnymi osiągnięciami naukowymi, zwłaszcza w obszarze medycyny klinicznej, z naciskiem na szeroko rozumianą onkologię i kardiologię, ma sprzyjać większa integracja zespołów badawczych - mówi.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum