Finansowanie staży podyplomowych o 75 proc. za niskie? NIL: kwoty od lat nieaktualizowane

Autor: oprac. MP • Źródło: NIL/Rynek Zdrowia17 stycznia 2023 15:30

Trzy dodatkowe dziedziny i więcej niż pięciu pacjentów: Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w stażu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów. Naczelna Rada Lekarska zgłasza uwagi do projektu, m.in. dotyczące wysokości finansowania. Proponowane "kwoty nie były aktualizowane od 2004 roku".

Finansowanie staży podyplomowych o 75 proc. za niskie? NIL: kwoty od lat nieaktualizowane
Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany w stażach podyplomowych lekarzy Fot. Shutterstock
 • Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany w stażach podyplomowych lekarza i lekarza dentysty. Odpowiednie rozporządzenie trafiło do konsultacji publicznych
 • Głos w sprawie projektu zabrała Naczelna Rada Lekarska, zgłaszając kilkanaście uwag. Jedną z podnoszonych kwestii przez samorząd lekarski jest finansowanie staży
 • NRL zwraca uwagę, że wysokość zaproponowanych kwot nie była
  aktualizowana od 2004 roku i "opierając się o wskaźnik
  inflacji za lata 2004-2022" wnosi o ich zwiększenie "o co najmniej 75 proc."
 • Proponowany przez resort zdrowia program stażu podyplomowego uwzględnia część stałą oraz część personalizowaną. W drugiej, która jest nowością, lekarz będzie mógł wybrać dodatkowo maksymalnie trzy interesujące go dziedziny medycyny 
 • W projekcie zrezygnowano z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3-5 pacjentów, "co daje możliwość zapoznania stażysty z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w ramach danej części stażu"

Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Swoje uwagi do proponowanych zmian zgłosiła Naczelna Rada Lekarska. 

Wśród kilkunastu punktów samorząd lekarski poruszył sprawę m.in. wysokości kwot przekazywanych przez marszałków województwa.

Rozporządzenie zakłada przekazanie:

 • podmiotom prowadzącym staż podyplomowy (ryczałt w wysokości 281 zł od każdego zatrudnionego lekarza stażysty, obejmujący m.in. wynagrodzenia koordynatorów w wysokości 117 zł – w przypadku nadzorowania stażu jednego lekarza stażysty, i dodatkowo w wysokości 70 zł – za nadzorowanie stażu każdego następnego lekarza stażysty),
 • okręgowym izbom lekarskim (z tytułu kosztów czynności administracyjnych niezbędnych do realizacji przez okręgową radę lekarską zadań przewidzianych w ustawie w zakresie stażu podyplomowego, w wysokości 210 zł za jednego lekarza stażystę),
 • podmiotom realizującym szkolenia, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3–5, ust. 4 pkt 2–4 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (kwota ta wynosi do 1 361 zł na jednego lekarza stażystę).

- Wysokość kwot zaproponowanych w § 13 projektu rozporządzenia nie była aktualizowana od 2004 r. W chwili obecnej jest to wartość nieadekwatna do rzeczywistego kosztu zadań obejmowanych finansowaniem - podkreśla w stanowisku NRL.

- Opierając się o wskaźnik inflacji za lata 2004-2022, wynoszący około 75 proc., Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zwiększenie ww. kwot o co najmniej 75 proc. - dodaje samorząd. 

Trzy dziedziny dodatkowo do wyboru w trakcie stażu lekarzy

Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia określa program stażu podyplomowego lekarza i program stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz sposób ich realizacji i czas odbywania, uwzględniając część stałą i część personalizowaną stażu.

Program stażu obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej:

w przypadku lekarza w dziedzinach:

 • chorób wewnętrznych,
 • chirurgii ogólnej,
 • pediatrii,
 • medycyny rodzinnej,
 • intensywnej terapii,
 • medycyny ratunkowej,

w przypadku lekarza dentysty w dziedzinach:

 • chirurgii stomatologicznej,
 • stomatologii dziecięcej,
 • ortodoncji,
 • periodontologii i chorób błony śluzowej,
 • protetyki,
 • stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Nowością jest uwzględnienie w programie stażu - przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy - części personalizowanej, w ramach której lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Zrezygnowano również z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3-5 pacjentów, co daje możliwość zapoznania z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w ramach danej części stażu.

Pełna treść rozporządzenia dotyczącego stażu oraz uwagi NIL do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze