×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Dziś mija termin rekrutacji na kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych

Autor: oprac. JKB • Źródło: zdrowie.gov.pl, Rynek Zdrowia15 września 2023 09:30

15 września mija termin rekrutacji uczestników na kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych. Skierowany jest do 9300 opiekunów z całej kraju.

Dziś mija termin rekrutacji na kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych
Do 15 września trwa rekrutacja na szkolenie dla opiekunów medycznych. Fot. Shutterstock
 • Kończy się rekrutacja na kurs w ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju"
 • Celem wspomnianego kursu jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie
 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które rozpoczęły kształcenie w zawodzie opiekun medyczny przed dniem 1 września 2021 roku i uzyskały kwalifikacje w tym zawodzie
 • Łącznie projekt jest skierowany do blisko 9300 opiekunów z całej Polski

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych

Jak przypomina portal zdrowie.gov.pl, projekt "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju" został uruchomiony w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych  opiekunów medycznych na terenie całego kraju.

Przede wszystkim priorytetowym działaniem w projekcie jest realizacja kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, uzupełniającego wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywanych czynności i procedur u pacjentów, w tym u pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu, dotychczas zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki, dotyczących m.in. wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawania leków różnymi drogami czy też opieki nad osobami z demencją, co pokdreśla zdrowie.gov.pl.

Finalnym efektem będzie wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej o wykwalifikowaną kadrę medyczną, przygotowaną do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w okresie zagrożenia zdrowotnego.

Dla kogo skierowane jest szkolenie?

Portal podkreślił, że szkolenie jest przeznaczone dla blisko 9300 opiekunów medycznych z całej Polski, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu na podstawie tzw. "starej" podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, zgodnie z przepisami dostępu do zawodu opiekuna medycznego, obowiązującymi przed rokiem szkolnym 2021/2022.

Ważne – termin rekrutacji uczestników na kurs kwalifikacyjny upływa z dniem 15 września 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego zamieszczonego na kopercie zawierającej Formularz zgłoszeniowy).

Jak wygląda rekrutacja na kurs?

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się po dostarczeniu przez kandydata poniższych dokumentów rekrutacyjnych, w formie papierowej:

 • formularza zgłoszeniowego z deklaracją uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu);
 • oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu);
 • kopii:

  - dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, lub

  - świadectwa potwierdzającego kwalifikację Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej albo kwalifikację MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub

  - certyfikatu kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub

  - dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny,

  - z dopisanym oświadczeniem kandydata o zgodności kopii z oryginałem,
  o treści "Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem”"oraz datą i podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem: "Projekt REACT - opiekun medyczny".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze