Dr Urban: przygotujmy program kształcenia i zakres kompetencji asystentów lekarzy

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 05 maja 2019 15:32

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach w pełni popiera inicjatywę utworzenia zawodu asystenta lekarza. Głównym celem tego przedsięwzięcia ma być usprawnienie pracy lekarzy i tym samym zapewnienie jeszcze lepszej opieki pacjentom - przypomina na swojej stronie Śląska Izba Lekarska.

Dr Urban: przygotujmy program kształcenia i zakres kompetencji asystentów lekarzy
Dr Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach; FOT. Arch. RZ

„Śląska Izba Lekarska wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznych w Katowicach podejmie dalsze działania zmierzające do utworzenia kolejnej grupy zawodowej na polskim rynku pracy - zapewnia samorząd lekarski w woj. śląskim.

- Średnia wieku lekarzy w wielu specjalizacjach to ok. 60 lat. Biorąc pod uwagę niekorzystne zjawisko demograficznie oraz leżące po stronie uczelni wyższych ograniczone możliwości kształcenia nowych kadr lekarskich - to wypadkową będzie jeszcze bardziej dramatyczny niedobór lekarzy. Wydaje się koniecznością stworzenie nowego zawodu asystenta lekarza - podkreśla dr Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

I dodaje: - Istotnym jest przygotowanie programu edukacyjnego, umożliwiającego pozyskanie niezbędnych podstaw wiedzy medycznej, dokładnego programu kształcenia podyplomowego oraz stworzenie katalogu procedur i czynności medycznych, które będą leżały w kompetencji asystentów. Na zatrudnienie adeptów nowego zawodu liczyć będą, przede wszystkim, szpitale, a w szczególności oddziały zabiegowe.

- Biorąc czynny udział w procesie terapeutyczno-leczniczym, asystenci będą mogli odciążać lekarzy, czyniąc ich pracę bardziej efektywną i zwiększając dostępność lekarza dla pacjentów - zaznacza prezes ORL w Katowicach. 

Podkreśla, że Śląska Izba Lekarska chce współuczestniczyć w określaniu wymienionych założeń, a w przyszłości zajmować się prowadzeniem rejestru asystentów na podobieństwo rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz uczestniczyć czynnie w kreowaniu i prowadzeniu szkolenia podyplomowego.

- Izba Lekarska powinna być gwarantem jak najlepszego wykonywania przez asystentów swojego zawodu. Wydaje się, że tylko zintegrowane działania i pełna współpraca wszystkich zainteresowanych mogą zakończyć się sukcesem - podsumowuje prezes Urban.

Źródło: www.izba-lekarska.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum