Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych. Zmiana regulaminu

Autor: oprac. JKB • Źródło: CMKP, Rynek Zdrowia02 listopada 2022 12:00

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) przypomina o zmianie regulaminu dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych POWER1. Uczestnicy projektu, którzy od 1 stycznia 2023 roku planują składać dokumenty rozliczające koszty po zrealizowanym stażu poza miejscem zamieszkania, są zobowiązani do wcześniejszego potwierdzenia rezerwacji środków.

Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych. Zmiana regulaminu
Zmienił się regulamin dla uczestników stażu specjalizacyjnego. Fot. AdobeStock
  • CMKP poinformował o aktualizacji regulaminu dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych
  • W regulaminie wprowadzono konieczność rezerwacji środków na staż planowany do rozliczenia od stycznia 2023 roku
  • Zmiana ta oznacza, że uczestnik będzie najpierw wnioskował o rezerwację środków, aby uzyskać gwarancję, że będą dostępne fundusze na dofinansowanie stażu
  • CMKP wyjaśnia, że zmian wynika z zakończenia realizacji projektu w 2023 roku 

Zmienił się regulamin dla uczestników stażu specjalizacyjnego

CMKP poinformował, że 27 października uległ zmianie "Regulamin dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych". W przepisach została wprowadzona konieczność rezerwacji środków na staż planowany do rozliczenia od stycznia 2023 roku. Oznacza to, że uczestnik w pierwszej kolejności będzie musiał wnioskować o rezerwację środków, aby mieć pewność, że będą one dostępne na dofinansowanie do stażu.

Zmiana ta wynika z faktu kończenia realizacji projektu w 2023 roku i w związku z tym wyczerpywania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioskowanie o rezerwację pozwali uczestnikom mieć pewność, że w przypadku wyjazdu na staż poza miejscem zamieszkania będą mogli otrzymać dofinansowanie – czytamy na stronie CMKP.

Najważniejsze zmiany dla uczestnika stażu

Zgodnie z informacjami podanymi przez CMKP aktualizacji uległy punkty 5-10 regulaminu. Oznacza to, że:

  • wszyscy uczestnicy projektu, którzy od 1 stycznia 2023 roku planują składać w CMKP dokumenty rozliczające koszty po zrealizowanym stażu specjalizacyjnym poza miejscem zamieszkania, zobowiązani są do wcześniejszego uzyskania w CMKP potwierdzenia rezerwacji środków,
  • należy przesłać do CMKP, na adres e-mail: stazepower1@cmkp.edu.pl, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozliczenia stażu, wypełniony "Wniosek o rezerwację środków na staż",
  • "Wnioski o rezerwację środków na staż" można składać do CMKP od 01.11.2022 roku nie później jednak niż do 30.08.2023 roku. Zaleca się możliwie jak najwcześniejsze składanie wniosków, uwzględniając sugerowane terminy w tabelce
  • CMKP w terminie do 14 dni od otrzymania „Wniosku o rezerwację środków na staż” dokona jego weryfikacji w zakresie posiadanych środków finansowych, a następnie przekaże Uczestnikowi projektu jedną z poniższych informacji:

-      o dokonaniu rezerwacji środków i jej wysokości - CMKP zastrzega sobie możliwość rezerwacji środków w kwocie mniejszej niż wnioskowana, ze względu na ograniczoną pulę środków w budżecie projektu lub obowiązujące limity (maksymalna kwota dzienna 350 zł, naliczana na każdy roboczy dzień stażu oraz maksymalna kwota przewidziana do refundacji w zależności od rodzaju stażu),

-      o braku możliwości dokonania rezerwacji środków ze względu na wyczerpanie budżetu projektu, z zastrzeżeniem możliwości ostatecznego uzyskania dofinansowania zgodnie z postanowieniami,

  • w przypadku niezłożenia rozliczenia stażu w terminie wskazanym we "Wniosku o rezerwację środków na staż" rezerwacja środków zostaje przez CMKP anulowana,
  • uczestnik projektu, który nie uzyskał potwierdzenia rezerwacji środków lub jego rezerwacja została anulowana, będzie miał możliwość uzyskania rozliczenia stażu dopiero w terminie po 30.09.2023 roku, o ile:

-   złożył najpóźniej do 31.08.2023 do CMKP kompletne dokumenty rozliczające poniesione wydatki

-   będą dostępne jeszcze środki w budżecie projektu,

-   według kolejności nadesłania rozliczeń.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum