bia24.pl, bialystokonline.pl/Rynek Zdrowia | 20-02-2017 10:40

Białystok: uczelnia otrzyma 1,5 mln euro na studia doktoranckie

Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako jedyny z Polski otrzyma finansowanie w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie konkursu COFUND 2016 Programu Ramowego Horyzont 2020. Komisja Europejska przekaże uczelni 1,5 mln euro na utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu biologii medycznej oraz statystycznej bioinformatyki. Nowy kierunek ma ruszyć na początku 2018 r.

Komisja Europejska przekaże Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku 1,5 mln euro na utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Fot. Archiwum

Wniosek został złożony do konkursu COFUND, który polega na dofinansowaniu międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów, w tym studiów doktoranckich. Dofinansowanie z Unii Europejskiej trafi do uczelni na początku 2018 r. Wcześniej planowana jest akcja promocyjna projektu. 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu biologii medycznej i statystycznej bioinformatyki są adresowane do młodych naukowców, badających choroby cywilizacyjne i metody z zakresu biostatystyki i bioinformatyki, koniecznych dla opracowania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych. Projekt opiera się na międzynarodowym programie Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW (2013-2017), realizowanych w języku angielskim.

Zważywszy na niewielką ilość specjalistów w tych dziedzinach w Polsce, zajęcia na białostockiej uczelni mają poprowadzić m.in. profesorowie wizytujący z ośrodków będących światowymi liderami - z Hiszpanii, Belgii czy Austrii.

Projekt potrwa pięć lat. Od 2014 r. w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie konkursu COFUND Programu Ramowego Horyzont 2020 dofinansowanie otrzymały tylko trzy polskie jednostki, tj. Narodowe Centrum Nauki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN.