pwx/Rynek Zdrowia | 30-04-2019 17:55

Białystok: ponad 13 mln zł wsparcia dla uniwersytetu medycznego na dwa projekty

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma ponad 13 mln złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach dwóch konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zostaną zrealizowane dwa projekty.

Programy mają wspierać naukę studentów. Fot. archiwum (zdj. ilustracyjne)

Wsparcie obejmuje Projekt pn. "Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym" (ZPU II). Wartość projektu to 9,2 mln zł. Celem projektu jest - jak podano w informacji dla mediów, przekazanej przez uczelnię - dostosowanie programów studiów do potrzeb gospodarki i społeczeństwa poprzez działania skupiające się na cyfryzacji i wprowadzeniu nowych metod nauczania.

Te nowe metody nauczania mają obejmować: "skanowanie wewnątrzustne, projektowanie uśmiechu z wykorzystaniem technik cyfrowych, planowanie zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego, wykonawstwo uzupełnień protetycznych w technologii drukowania 3D na kierunku lekarsko-dentystycznym i kierunku techniki dentystyczne oraz utworzenie nowego kierunku higiena stomatologiczna".

Projekt pn. "Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu" (ZPU III) ma wartość projektu: 4,7 mln zł. Projekt obejmuje poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej UMB w zakresie podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej UMB, wsparcie kompetencji studentów poprzez realizację zajęć warsztatowych, zadań praktycznych i wizyt studyjnych, staży studenckich oraz dostosowanie 4 kierunków studiów do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego.
Realizacja projektów rozpocznie się 1 października 2019 r.

W tym projekcie wsparcie otrzyma 834 osób, w tym: 730 studentów, 49 pracowników kadry dydaktycznej oraz 55 pracowników kadry administracyjnej.