Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla diagnostów. Projekt przepisów trafił do konsultacji

Autor: oprac. MP • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia09 listopada 2022 14:16

Ministerstwo Zdrowia sfinansuje 4-letnie szkolenie specjalizacyjne dla 100 diagnostów laboratoryjnych. 9 listopada skierowano do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej.

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla diagnostów. Projekt przepisów trafił do konsultacji
Ministerstwo Zdrowia sfinansuje specjalizacje diagnostów laboratoryjnych Fot. Shutterstock
 • Do 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia zobligowane jest do podania minimalnej liczby miejsc szkoleniowych w określonych dziedzinach medycyny laboratoryjnej dla specjalizacji rozpoczynanych w 2023 roku
 • Stąd 9 listopada skierowano do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących
 • Na kanwie uchwalonej we wrześniu ustawy o medycynie laboratoryjnej Ministerstwo Zdrowia sfinansuje 4-letnie szkolenie specjalizacyjne dla 100 diagnostów laboratoryjnych
 • Na doskonalenie zawodowe diagnostom laboratoryjnym przysługuje płatny urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie

Szkolenia specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych finansowane z budżetu MZ

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia w trakcie procedowania ustawy o medycynie laboratoryjnej (przyjętej we wrześniu) resort zdrowia - po raz pierwszy - uruchomi finansowanie kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych.

9 listopada skierowano do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących. 

- Wejście w życie przedmiotowej regulacji umożliwi określenie w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. minimalnej liczby miejsc szkoleniowych w określonych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynanych w 2023 r. oraz maksymalnej kwoty, którą przeznacza się na szkolenie specjalizacyjne w określonych dziedzinach medycyny laboratoryjnej - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Średni koszt 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego wynosi ok. 18 000 zł

Koszty związane z dofinansowywaniem szkolenia specjalizacyjnego będą pokrywane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra zdrowia.

Zakłada się, że średni koszt 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego w każdej z 13 dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami diagnosta laboratoryjny może odbywać specjalizację, wynosi ok. 18 000 zł. 

Założenia:

 • Średni czas trwania szkolenia specjalizacyjnego – 4 lata (48 miesięcy)
 • Średnia liczba kursów – 10
 • Średni czas trwania kursu – 5 dni (40 godzin)
 • Średni czas trwania wszystkich kursów – 400 h (10 kursów x 40 h)
 • Średni koszt administracyjny wszystkich kursów (odczynniki, materiały i inne) – 60 000 zł
 • Średnia liczba uczestników kursu – 10 osób

Kalkulacja:

 • Koszty kursów – 400 godz. x 300 zł (wynagrodzenie wykładowców) = 120 000 zł
 • Koszty kursów na jednego uczestnika specjalizacji – 120 000:10 = 12 000 zł
 • Średni koszt administracyjny kursów na 1 osobę – 60 000:10 = 6 000 zł

Plan dofinansowania szkoleń specjalizacyjnych diagnostów laboratoryjnych:

 • w I roku po wejściu przepisów ustawy: dofinansowywanie szkolenia specjalizacyjnego w kwocie 450 tys. zł. dla 100 diagnostów laboratoryjnych;
 • w II roku: 900 tys. zł (2 roczniki, razem 200 diagnostów laboratoryjnych);
 • w III roku: 1,350 mln (3 roczniki, razem 300 diagnostów laboratoryjnych);
 • w IV roku: 1,8 mln (4 roczniki, razem 400 diagnostów laboratoryjnych).

6 dni płatnego urlopu na doskonalenie diagnostów laboratoryjnych

Przypomnijmy, że przyjęta we wrześniu ustawa o medycynie laboratoryjnej określa, iż diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Rozwój ten może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub szkolenie specjalizacyjne, a pracodawca ma obowiązek umożliwić diagnoście laboratoryjnemu ten rozwój.

W przepisach określono również, że diagnoście laboratoryjnemu przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie. Będzie on płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Na skonsultowanie propozycji Ministerstwa Zdrowia zainteresowane strony mają 14 dni.

Projekt rozporządzenia do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum