Bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje 5 grup zawodowych kadry medycznej. Trwają zapisy

Autor: oprac. PW • Źródło: CMKP, Rynek Zdrowia15 grudnia 2022 17:03

Dietetycy, logopedzi, elektroradiolodzy, diagności laboratoryjni oraz pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mogą wziąć udział w bezpłatnych „Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” - poinformowało Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje 5 grup zawodowych kadry medycznej. Trwają zapisy
Ruszają bezpłatne szkolenia m.in. dla diagnostów laboratoryjnych. Fot. AdobeStock
 • Ruszyły zapisy na bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje 5 grup zawodów medycznych
 • W szkoleniach mogą wziąć udział dietetycy, logopedzi, elektroradiolodzy, diagności laboratoryjni oraz pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych 
 • Kursy dotyczą podnoszenia kwalifikacji w zakresie udzielania świadczeń w związku z chorobami zakaźnymi
 • Szczegółowa tematyka szkoleń jest dostępna m.in. na stronie Ministerstwa Zdrowia

Bezpłatne kursy dla pięciu grup zawodów medycznych. Ruszyła rekrutacja

Kursy, finansowane ze środków unijnych, rozpoczną się w połowie stycznia. Ruszyły zapisy.

Jak informuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, projekt został uruchomiony, by podnieść kompetencje zawodowe przedstawicieli wybranych zawodów medycznych.

W projekcie mogą wziąć udział:

 • dietetycy;
 • logopedzi;
 • elektroradiolodzy;
 • pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych;
 • diagności laboratoryjni.

Dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Ministerstwo Zdrowia.

Organizacją szkolenia zajmuje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać do Biura Projektu MZ, z dopiskiem „REACT 02/2022”, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Osoby zainteresowane szkoleniami organizowanymi przez CMKP muszą przesłać do Ministerstwa Zdrowia następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu);
 • dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej projektu (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem);
 • oświadczenie kandydata o zatrudnieniu.

Szkolenia dostępne dla ponad 11 tysięcy osób

Projekt, o którym mowa jest realizowany od 1 stycznia 2022 do końca 2023 r. przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (lider) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 11.100 przedstawicieli zawodów medycznych w okresie od 2022-01-01 do 2023-12-31 w całym kraju, poprzez realizację szkoleń z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta, w tym z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.

Projekt obejmie: diagnostów laboratoryjnych w liczbie 5.000 osób, dietetyków, logopedów, elektroradiologów oraz pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych (w szczególności technik analityki medycznej, biolog, biotechnolog, mikrobiolog).

Szczegółowe informacje o projekcie. Programy szkoleń

Informacje o projekcie są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

oraz stronie:
https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej.

Na tych stronach dostępne są m.in. programy szkoleń dla osób z każdej z grup zawodowych, które mogą brać udział w kursach.

Dla diagnostów laboratoryjnych szkolenia organizuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Więcej informacji na stronie: Projekt UE – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (kidl.org.pl)

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum