Apel prezydium NRL w sprawie kształcenia podyplomowego

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 09 listopada 2016 14:30

W związku z opublikowanym w mediach "Raportem końcowym" zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło apel do ministra zdrowia dotyczący dalszych prac nad systemem kształcenia.

Apel prezydium NRL w sprawie kształcenia podyplomowego
W pracach nad reformą kształcenia podyplomowego należy uwzględniać oczekiwania młodych lekarzy. FOT. Ting/Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

"Raport końcowy" jest dokumentem, stwierdza prezydium NRL, który ma stanowić wstęp do dalszych pracy legislacyjnych, dlatego też do apelu Prezydium NRL zostały dołączone poprzednie apele i uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej oraz zdanie odrębne zgłoszone do raportu przez przedstawicieli samorządu lekarskiego, wybranych do zespołu.

Zdaniem NRL celowe jest uwzględnienie uwag przedstawicieli samorządu lekarskiego przedstawionych w zdaniu odrębnym do raportu końcowego. Konieczne jest również uwzględnienie szeregu uwag ogólnych i szczegółowych dotyczących kształcenia lekarzy i lekazy dentystów przedstawianych w ostatnich latach przez samorząd lekarski w uchwałach, apelach i stanowiskach.

W opinii NRL w pracach nad reformą kształcenia podyplomowego należy także uwzględniać potrzeby i oczekiwania wyrażane przez młodych lekarzy, mające na celu zarówno poprawę jakości kształcenia, jak i usuwanie niepotrzebnych utrudnień oraz poprawę warunków odbywania kształcenia.

Prezydium uważa także, że zmieniony model kształcenia podyplomowego powinien zapewniać sprawiedliwy dostęp do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, usuwać nadmierne i nieuzasadnione administracyjne bariery dostępu do podnoszenia kwalifikacji, w szczególności w zakresie specjalizacji, zapewniać większą odpowiedzialność Państwa za kształcenie kadry lekarzy i lekarzy dentystów zdolnych do zaspokajania stale rosnącego zapotrzebowania pacjentów na świadczenia zdrowotne.

Nowy model kształcenia powinien jednak przede wszystkim gwarantować, że wiedza i umiejętności zdobywane przez lekarzy i lekarzy dentystów w czasie kształcenia podyplomowego pozwolą im na wykonywanie zawodu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej w sposób gwarantujący jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.

Więcej: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum