AOTMiT robi bezpłatne szkolenia dla pracowników szpitali, samorządowców i przedstawicieli organizacji pacjenckich

Autor: oprac. JJ • Źródło: AOTMiT/Rynek Zdrowia10 sierpnia 2021 10:30

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o dostępnych jeszcze miejscach na szkolenia online, które zostaną przeprowadzone pod koniec sierpnia. Dotyczą m.in. refundacji leków, taryfikacji świadczeń oraz programu polityki zdrowotnej.

AOTMiT robi bezpłatne szkolenia dla pracowników szpitali, samorządowców i przedstawicieli organizacji pacjenckich
AOTMiT organizuje szkolenia dla pracowników szpitali, samorządowców i przedstawicieli organizacji pacjenckich Fot. AdobeStock
  • AOTMiT przekazała informacje dotyczące szkoleń online: Taryfikacja świadczeń (27 sierpnia), Refundacja leków (25 sierpnia), Program Polityki Zdrowotnej (30-31 sierpnia)
  • Szkolenia są bezpłatne a rejestracja na nie odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stroni internetowej AOTMiT
  • Proponowane tematy szkoleń skierowane są do osób zatrudnionym w podmiotach leczniczych, samorządach oraz organizacji pacjenckich

Program Polityki Zdrowotnej

Podczas szkolenia uczestnik wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu aktualnego stanu prawnego związanego z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowia publicznego, niezbędnych do prawidłowego przygotowywania i realizowania programów polityki zdrowotnej.

W trakcie szkolenia jego uczestnikom zostanie przekazana zostanie wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnego pozyskiwania kompleksowych informacji w zakresie dostępnych dowodów naukowych i rekomendacji niezbędnych do właściwego zaplanowania populacji i interwencji w ramach programów polityki zdrowotnej, zgodnie z zasadami HTA (ang. health technology assesment) oraz EBM (ang. evidence based medicine).

Szkolenie łączy w sobie wykłady teoretyczne oraz część warsztatową, która umożliwi uczestnikom praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tworzenia projektów PPZ w oparciu o wytyczne AOTMiT oraz tworzenie raportów końcowych z realizacji programu polityki zdrowotnej.

Szkolenie jest do przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych, w tym pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, osób biorących udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej oraz przedstawicielom organizacji pacjentów.

Termin szkolenia – 30 -31 sierpnia

Taryfikacja świadczeń

Uczestnicy szkolenia będą mogli nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu metod gromadzenia i raportowania danych, rodzaju danych przekazywanych przez świadczeniodawców, jakości przekazywanych danych oraz znaczenia zależności między plikami danych.

Tematyka poruszana podczas szkolenia ma na celu przedstawienie korzyści dla zarządzających jednostek założycielskich oraz systemu ochrony zdrowia stosowania jednolitego rachunku kosztów regulowanych standardem oraz wpływu rachunkowości zarządczej na procesy decyzyjne w efektywnym zarządzaniu placówką ochrony zdrowia i szukaniu kierunków poprawy jej rentowności.

Dodatkowym aspektem edukacyjnym jest podniesienie świadomości prawnej uczestników szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i w innych krajach na świecie, w tym w krajach sąsiadujących oraz porównanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce z innymi systemami.

Termin szkolenia – 27 sierpnia

Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami medycyny opartej na dowodach (ang. evidence based medicine, EBM) oraz oceny technologii medycznych (ang. health technology assesment, HTA), a także ich rolą w systemie ochrony zdrowia.

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony ze sposobami finansowania w Polsce leków oraz świadczeń gwarantowanych. Zapozna się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów terapii. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych.

Szkolenie polecane jest osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracownikom działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodujących podmiotów leczniczych, kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów.

Termin szkolenia – 25 sierpnia

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum