AOTMiT organizuje szkolenia online. Polityka Zdrowotna, ocena HTA w refundacji leków, taryfikacja świadczeń

Autor: oprac. JJ • Źródło: AOTMiT/Rynek Zdrowia21 lipca 2021 12:30

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza zainteresowanych na bezpłatne szkolenia online w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

AOTMiT organizuje szkolenia online. Polityka Zdrowotna, ocena HTA w refundacji leków, taryfikacja świadczeń
AOTMiT organizuje szkolenia online. Zdj. ilustracyjne/ Fot. Shutterstock
  • Proponowane przez AOTMiT szkolenia odbędą się w zakresach: tworzenia programów polityki zdrowotnej (PPZ)
  • Roli oceny technologii medycznych w refundacji leków (HTA)
  • Taryfikacji świadczeń
  • Wytycznych klinicznych

Program Polityki Zdrowotnej

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni zostaną zostaną w wiedzę z zakresu aktualnego stanu prawnego związanego z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowia publicznego, niezbędnych do prawidłowego przygotowywania i realizowania programów polityki zdrowotnej na określonym terenie.

Przekazana zostanie również wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnego pozyskiwania kompleksowych informacji w zakresie dostępnych dowodów naukowych i rekomendacji niezbędnych do właściwego zaplanowania populacji i interwencji w ramach programów polityki zdrowotnej, zgodnie z zasadami HTA (ang. health technology assesment) oraz EBM (ang. evidence based medicine).

Szkolenie przeznaczone jest jest dla przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych, w tym pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, osobom biorącym udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej oraz przedstawicielom organizacji pacjentów.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w dwóch terminach – 27-28 lipca oraz 30-31 sierpnia

Taryfikacja świadczeń

Szkolenie w zakresie taryfikacji świadczeń wyposaży słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu metod gromadzenia i raportowania danych, rodzaju danych przekazywanych przez świadczeniodawców, jakości przekazywanych danych oraz znaczenia zależności między plikami danych.

Tematyka poruszana podczas szkolenia ma na celu przedstawienie korzyści dla zarządzających jednostek założycielskich oraz systemu ochrony zdrowia stosowania jednolitego rachunku kosztów regulowanych standardem oraz wpływu rachunkowości zarządczej na procesy decyzyjne w efektywnym zarządzaniu placówką ochrony zdrowia i szukaniu kierunków poprawy jej rentowności.

Dodatkowym aspektem edukacyjnym jest podniesienie świadomości prawnej uczestników szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i w innych krajach na świecie, w tym w krajach sąsiadujących oraz porównanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce z innymi systemami.

Termin: 30 lipca i 27 sierpnia.

Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami medycyny opartej na dowodach (ang. evidence based medicine, EBM) oraz oceny technologii medycznych (ang. health technology assesment, HTA), a także ich rolą w systemie ochrony zdrowia.

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony ze sposobami finansowania w Polsce leków oraz świadczeń gwarantowanych. Zapozna się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów terapii. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracownikom działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodujących podmiotów leczniczych, kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów.

Termin: 22 lipca i 25 sierpnia.

Wytyczne kliniczne

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do krytycznej oceny wytycznych praktyki klinicznej. Celem drugoplanowym jest przygotowywanie słuchacza do aktywnego uczestnictwa w procesach przygotowywania wytycznych praktyki klinicznej z zastosowaniem wybranej metodyki.

Szkolenie dedykowane jest w szczególności osobom, które biorą udział w opracowywaniu wytycznych klinicznych oraz wykorzystują je w codziennej praktyce (kadra medyczna, organizacje pacjenckie, pracownicy podmiotów leczniczych).

W takcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez AOTMiT.

Termin: 29 lipca

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum