63 mln zł od NCBR na interdyscyplinarne studia doktoranckie

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 06 kwietnia 2018 16:39

Ponad 63 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie realizacji interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich. Pieniądze otrzyma 28 uczelni i instytutów naukowych z całej Polski - informuje NCBR.

Największe dofinansowanie wśród projektów zgłoszonych przez instytuty naukowe otrzymał Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. Fot. PTWP

Fundusze zostały przyznane w ramach konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia studentów na studiach III stopnia. Jak informuje NCBR w przesłanym PAP komunikacie prasowym, wsparciem zostanie objętych 567 osób.

- Nauka może przynieść odpowiedź na najistotniejsze wyzwania społeczne i gospodarcze, które przed nami stoją - mówi cytowany w komunikacie prasowym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Aby tak się jednak stało naukowcy powinni sięgać po wiedzę z różnych dziedzin oraz mieć możliwość wymiany doświadczeń z naukowcami z całego świata. MNiSW poprzez tę inicjatywę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspiera polskie szkoły wyższe w podniesieniu poziomu kształcenia interdyscyplinarnego, a także wzmacnia ich pozycje na arenie międzynarodowej" - dodaje szef resortu nauki.

Spośród projektów zgłoszonych przez uczelnie, największy grant - o wartości ponad 9,6 mln zł - otrzymała inicjatywa "Paszport do przyszłości", zakładająca prowadzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Jak podkreśla NCBR, wszystkie projekty zakładają zindywidualizowaną ścieżkę edukacji doktorantów, opiekę tutora, a także finansowanie staży zagranicznych i udziału doktorantów w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Największe dofinansowanie wśród projektów zgłoszonych przez instytuty naukowe otrzymał natomiast Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. Pieniądze te zostaną przeznaczone na utworzenie kierunku studiów doktoranckich "Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych".

Konkurs adresowany był do publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz instytutów naukowych, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Wnioskodawca musiał również posiadać co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Zgłaszane do konkursu projekty musiały zaliczać się co najmniej do jednej z trzech wskazanych grup: interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; międzynarodowych programów studiów doktoranckich, prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

- Od 2015 roku, w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, NCBR przeznaczyło na rozwój polskich uczelni już ponad 1,5 mld zł - mówi cytowany w komunikacie prasowym dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. - Nie zamierzamy zwalniać tempa. Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich to kolejny, po Zintegrowanych Programach Uczelni, rozstrzygnięty w tym roku konkurs, w ramach którego wspieramy szkoły wyższe w podnoszeniu kompetencji ich studentów i kadr naukowych - podkreślił.

Lista rankingowa konkursu jest dostępna na stronie internetowej NCBR.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum