160 poprawek do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 01 czerwca 2018 18:16

Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tzw. Ustawy 2.0, oraz projekt ustawy wprowadzający tę ustawę w życie. Komisja przyjęła również łącznie 160 poprawek, głównie rządowych.

Aby uzyskać tytuł profesora nie będzie niezbędne doświadczenie w kierowaniu grantami oraz aktywność we współpracy międzynarodowej. Fot. archiwum

Na środowym (30 maja) posiedzeniu sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży kontynuowała prace nad rządowymi projektami ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla nauki lub Ustawa 2.0) oraz projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które rozpoczęło się we wtorek.

Komisja zarekomendowała w środę ponad 50 poprawek rządowych do Ustawy 2.0 oraz 56 do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Od rozpoczęcia obrad komisji we wtorek - było ich w sumie 160).

Jak mówił kilka dni temu w rozmowie z PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller, jest to już trzecia tura poprawek do projektu, wynikająca z konsultacji społecznych; część z nich wprowadzono na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy.

Jedna z rekomendowanych przez komisję poprawek dotyczy wymagań niezbędnych do tego, by uzyskać tytuł profesora. Zgodnie z zapisem nie będzie do tego niezbędne doświadczenie w kierowaniu grantami oraz aktywność we współpracy międzynarodowej.

Komisja przychyliła się także do poprawki, która w interpretacji MNiSW - pozwoli na większe niż dotychczas zakładano wsparcie dla czasopism naukowych, które jeszcze nie znalazły się w międzynarodowych bazach. Początkowo zakładano, że czasopism takich będzie 250. Teraz MNiSW chce, by było ich aż 500.

Wiceminister Müller zapowiedział w czasie obrad komisji, że w czasie sprawozdania komisji na posiedzeniu plenarnym Sejmu planowane jest usunięcie zapisu przewidującego szybką ścieżkę habilitacji. Taką poprawkę zaproponował prezydent Andrzej Duda.

Komisja odrzuciła wszystkie poprawki opozycji, zgłoszone w środę do projektu Ustawy 2.0 oraz jedyną, zaproponowaną do przepisów wprowadzających. Część z nich zgłoszono jako wnioski mniejszości. W sumie kilkadziesiąt poprawek zgłosili Joanna Schmidt (p. niezrzesz.), Józef Brynkus (Kukiz`15), Tomasz Jaskóła (Kukiz`15), Adam Korol (PO), Katarzyna Szumilas (PO) i Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna), Kinga Gajewska (PO).

Jeszcze we wtorek członkowie komisji (na wniosek Józefa Brynkusa z Kukiz`17) odrzucili poprawkę rządową dotyczącą zakresu kompetencji ministra nauki. W jej myśl minister nauki określać miał w drodze rozporządzenia "szczegółowe wymagania dotyczące zawartości programu studiów oraz sposobu jego realizacji".

Komisja zadecydowała, o pozostawieniu pierwotnego zapisu projektu ustawy, w myśl którego szef resortu nauki również w drodze rozporządzenia określi "wymagania dotyczące programu studiów" (bez uszczegóławiania).

Również we wtorek komisja zarekomendowała poprawkę Kingi Gajewskiej (PO) dotyczącą procedury przyznawania stypendiów - m.in. socjalnych i dla osób z niepełnosprawnościami. W myśl pierwotnego zapisu w projekcie ustawy miały być one przyznawane na wniosek samorządu studenckiego przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, a decyzję podpisywać miał przewodniczący komisji. W myśl poprawki Gajewskiej decyzję taką podpisać będzie mógł również upoważniony przez przewodniczącego komisji - wiceprzewodniczący.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum