×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

1 lutego rusza wiosenna rekrutacja na specjalizacje lekarskie. Jest lista wolnych miejsc

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/CMKP30 stycznia 2023 14:30

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w województwach na wiosenną rekrutację do specjalizacji. Dostępnych jest 4 178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim.

1 lutego rusza wiosenna rekrutacja na specjalizacje lekarskie. Jest lista wolnych miejsc
1 lutego rusza nabór na specjalizacje w trybie wiosennym. Fot. Shutterstock
 • 30 stycznia br. CMKP opublikowało na stronie internetowej listę jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których znajdują się wolne miejsca w wiosennym postępowaniu specjalizacyjnym
 • Wniosek w bieżącym postępowaniu należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r.
 • Lekarz może wskazać aż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji)

4 178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w województwach na wiosenną rekrutację do specjalizacji. Zamieszczamy  ją pod artykułem do pobrania. Wniosek w bieżącym postępowaniu należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r. 

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku trwać będą od 1 do 31 marca br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po tej ocenie wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK.

- Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br. - informuje CMKP.

Obowiązek potwierdzenia w ciągu 10 dni

W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz musi potwierdzić – za pomocą SMK – przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odstąpieniem lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Jak informuje CMKP, lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji lekarze składają do Dyrektora CMKP. Robią to za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru. 

Lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. 

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji. 

- W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego - wyjaśnia CMKP.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.    

Lekarze MON i MSWiA

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON oraz w komórce lub jednostce podległej MON prowadzi Minister Obrony Narodowej. 

- Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej albo realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniących służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez MSWiA prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych - wyjaśnia CMKP w komunikacie.

Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON, po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej MON, może złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego poza resortem obrony narodowej. 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2023 

 1. Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji: 1-28.02.2023 r. 
 2. Ocena formalna wniosków przez urzędy wojewódzkie : 1-31.03.2023 r. 
 3. Publikacja list rankingowych – I etap do 07.04.2023 r. 
 4. Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie: do 10 dni od dnia publikacji listy rankingowej 
 5. Publikacja list rankingowych – II etap. W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie 
 6. Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie: do 10 dni od dnia publikacji listy rankingowej 
 7. Publikacja ostatecznych list rankingowych: W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum