Ogromne zmiany w nocnej opiece zdrowotnej. Podstawą systemu będzie teleporada. Rusza pilotaż

Autor: Justyna Przybytek-Pawlik • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji16 sierpnia 2022 08:10

Ministerstwo Zdrowia planuje ogromne zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Założenia reformy ma przetestować pilotaż, w którym zamiast NiŚOZ działać będą platforma pierwszego kontaktu i centra medycznej pomocy doraźnej. Rozporządzenie w tej sprawie skierowano do ogłoszenia.

Ogromne zmiany w nocnej opiece zdrowotnej. Podstawą systemu będzie teleporada. Rusza pilotaż
Ogromne zmiany w nocnej opiece zdrowotnej. Podstawą systemu będzie teleporada Fot. PAP/Darek Delmanowicz
 • Do ogłoszenia skierowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej
 • Pilotaż ma testować zmiany planowane w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Podstawą systemu będą Platforma Pierwszego Kontaktu, która ma być ogólnopolską teleporadą udzielaną przez pielęgniarkę, położną, albo lekarza
 • Z kolei Centra Medycznej Pomocy Doraźnej mają zastąpić nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, ale będą też miejscem udzielania świadczeń ambulatoryjnych
 • Do realizacji pilotażu wskazano: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim
 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Pilotaż przetestuje rewolucję w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

12 sierpnia do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej

Celem programu pilotażowego - jak czytamy w dokumencie - jest przetestowanie modelu organizacji opieki nad pacjentami "w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym, zapewnianej poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej" przez:

 1. platformę pierwszego kontaktu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 danego dnia do 8.00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do 8.00 następnego dnia;
 2. centrum medycznej pomocy doraźnej, zwane dalej „centrum” – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 24.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 24.00.

Co ważne, zakłada się, że w pierwszej kolejności pacjent będzie korzystał z teleporady zapewnianej przez platformę, a dopiero w przypadku, gdy ta pomoc jest niewystarczająca – ze świadczeń centrum.

Do realizacji pilotażu wskazano:

 • Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach;
 • Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.

Platforma pierwszego kontaktu, czyli ogólnopolska teleporada

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, platforma to system teleinformatyczny, w ramach którego świadczenia udzielane będą w formie teleporady przez pielęgniarkę, położną oraz lekarza.

- Kanałem kontaktu z Platformą są: telefon kontaktowy nr 800 137 200 oraz formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem gov.pl/dom. Następnie przeprowadzany jest wywiad ze świadczeniobiorcą w celu udzielenia w zależności od potrzeb w szczególności teleporady, skierowania do centrum lub powiadomieniu o konieczności skontaktowania się z numerem 112 - czytamy w rozporządzeniu.

Platforma będzie ogólnopolska i ma działać:

 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 18.00 danego dnia do 8.00 następnego dnia
 • oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do 8.00 następnego dnia.

MZ podkreśla, że również poprzez platformę pacjent będzie mógł uzyskać informację o wolnych terminach przyjęć w centrach medycznej pomocy doraźnej.

Centrum medycznej pomocy doraźnej tu pacjent otrzyma m.in. pomoc ambulatoryjną 

Centra będą - jak tłumaczy resort zdrowia - zapewniały nie tylko świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ale także wybrane świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W centrach mają być realizowane świadczenia z zakresu:

 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • pediatrii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej

W sumie na liście świadczeń z zakresu procedur zabiegowych ambulatoryjnych jest kilkadziesiąt punktów, ale w związku z brakami kadr zakres tych udzielanych może się różnić w poszczególnych centrach.

- Pełen zakres świadczeń specjalistycznych centrum będzie obowiązane zapewnić tylko w przypadku gdy na terenie danego powiatu nie ma szpitala, który udziela tych świadczeń - uściśla MZ.

Centra będą zapewniały świadczenia:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 24.00
 • oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 24.00

Ile NFZ zapłaci za platformę i centra?

W rozporządzeniu wskazano również, jak Narodowy Fundusz Zdrowia będzie rozliczał świadczenia udzielone przez centra.

 • Za świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnejryczałtem w wysokości odpowiadającej kwocie, jaką realizator programu pilotażowego otrzymałby od Narodowego Funduszu Zdrowia z realizacji umowy o udzielenie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie przystępując do realizacji pilotażu, tj. wynikającej z obecnie stosowanych rozwiązań w wysokości:
 1. 171 257,24 zł na miesiąc – w przypadku realizatorów programu pilotażowego, wskazanych w pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
 2. 219 954,85 zł na miesiąc – w przypadku realizatora programu pilotażowego, wskazanego w pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

- Świadczeniodawcy, którzy obecnie nie zapewniają w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczeń z zakresu pediatrii będą obowiązani do zapewnienia tych świadczeń i ich sfinansowania z tego ryczałtu; wysokość ryczałtu korygowana będzie z zastosowaniem współczynnika 1,2, w związku z koniecznością zapewnienia przez świadczeniodawców świadczeń z zakresu pediatrii - zastrzeżono.

 • Za świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 1.  ryczałtem w wysokości 116 666 zł na miesiąc, w ramach którego finansowana będzie gotowość do realizacji świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii oraz chirurgii ogólnej. Ryczałt obejmie koszty udzielonych porad specjalistycznych oraz wykonanych w ramach porady badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych, 
 2. ceną jednostkową za każdą wykonaną zabiegową procedurę ambulatoryjną według cen wskazanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum