• ZOFIA MAŁAS

Zofia Małas

Zofia Małas stoi na czele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. To pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.