• WYNAGRODZENIA W OCHRONIE ZDROWIA

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W tym miejscu piszemy o zarobkach personelu medycznego i niemedycznego w ochronie zdrowia, a więc o wynagrodzeniach m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, farmaceutów, diagnostów, fizjoterapeutów, ale również salowych czy sanitariuszy.