• SERVIER

Servier

Servier jest międzynarodową firmą farmaceutyczną zarządzaną przez fundację non-profit, z siedzibą we Francji. Zatrudnia 21800 pracowników w 150 krajach na świecie (w tym ponad 600 w Polsce) i generuje 4,7 mld euro przychodów. Każdego dnia, na całym świecie, 100 milionów pacjentów jest leczonych lekami Servier. Grupa jest liderem w obszarze kardiologii, ale intensywnie rozwija się również w obszarze onkologii. Servier w Polsce skupia się na działalności badawczo-rozwojowej, produkcji oraz profilaktyce i edukacji zdrowotnej. Zdj. AdobeStock