• RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) to jednoosobowy organ państwowy, który stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Urząd został utworzony 1 stycznia 1988 roku. W tym miejscu piszemy o wystąpieniach i interwencjach RPO, m.in. tych dotyczących ochrony zdrowia.