• ROCHE DIAGNOSTICS

Roche Diagnostics

Spółka jest częścią grupy Roche. Zajmuje sprzedażą i dystrybucją wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce in-vitro, onkologicznej diagnostyce histopatologicznej i terapii cukrzycy. Dyrektorem generalnym jest Dirk Jan Paans. Podstawowe obszary działalności spółki to promocja, sprzedaż i dystrybucja analizatorów, odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki in vitro w Polsce i na rynkach zagranicznych, dzierżawa aparatów diagnostycznych oraz serwis techniczny aparatów diagnostycznych. Posiada też centrum usług wspólnych w zakresie serwisu technicznego i aplikacji dla klientów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (RCSC). Firma rozpoczęła działalność 2 stycznia 2001 roku. (Zdj. AdobeStock)