• RPP

RPP

Rzecznik Praw Pacjenta to centralny organ administracji rządowej utworzony w 2008 roku. Biuro RPP znajduje się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie. Celem działania Rzecznika Praw Pacjenta jest dbałość o przestrzeganie praw pacjentów, a także reagowanie w sytuacjach, gdy nie są one przestrzegane. Od 2017 roku Rzecznikiem Praw Pacjenta jest Bartłomiej Chmielowiec.